Кафедра технології трикотажного виробництва. Факультет технологій легкої промисловості  (ТЛП). Київський Національний Університет Технологій та Дизайну

> Київський національний університет технології та дизайну > Факультети > Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)

 

Інститут післядипломної освіти
Інститут довузівської, прискореної, індивідуальної підготовки
Факультети
Студентський клуб
Коледж КНУТД
Приймальна комісія
Студентський будинок моди
Навчання
Інститут заочної та дистанційної освіти
 

Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)

Кафедра ергономіки і проектування одягу
Кафедра іноземних мов факультету ТЛП
Кафедра інформаційних технологій проектування
Кафедра педагогіки, української та російської мов
Кафедра матеріалознавства та технології переробки текстильних волокон
Кафедра конструювання та технології виробів із шкіри
Кафедра технології та конструювання швейних виробів
Кафедра тепломасообмінних процесів
Кафедра технології трикотажного виробництва

Кафедра технології трикотажного виробництва

Керівник: кандидат технічних наук, професор КРИЛОВА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0250

Телефон для довідок: 256-21-35, 256-29-38

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра ТТВ є однією з небагатьох кафедр, яка має у своєму арсеналі не макети, а працююче в'язальне обладнання різних типів. У ході навчального процесу у в'язальних лабораторіях кафедри проходять практичні заняття студентів не тільки своєї спеціальності, а студентів взуттєвих, економічних, механічних спеціальностей та художнього моделювання одягу.

До складу кафедри технології трикотажного виробництва входять: лекційна аудиторія; кабінет дипломного проектування; лабораторія досліджень технологічних процесів, оснащена вимірювальними приладами; 2 навчальні лабораторії; методичний кабінет; кабінет САПР трикотажу; кабінет дизайну трикотажу; лабораторія в'язальних машин, навчальна лабораторія дизайну та художнього проектування трикотажу; аспірантська; навчальна швейна лабораторія. У своєму розпорядженні кафедра має 9 комп'ютерів, які використовуються при викладанні дисциплін «САПР трикотажу», «Комп'ютерний дизайн», при виконанні лабораторних, курсових, дипломних та наукових робіт. Крім того, навчальним процесом передбачено проведення лабораторних робіт у спеціалізованих комп'ютерних класах інформаційно-обчислювального центру КНУТД, котрі оснащені сучасними ПЕОМ у достатній кількості.

Кафедра має один філіал на трикотажному підприємстві АТ «Софія» (м.Бровари), технічну базу якого використовує для проведення не лише виробничої та переддипломної практик, а й для лабораторних робіт. Кафедра постійно працює над вдосконаленням практичної підготовки студентів. Згідно навчального плану студенти кафедри проходять три види практик: навчальну, виробничу та переддипломну. Навчальна практика проводиться в спеціалізованих лабораторіях кафедри. На протязі цієї практики студенти вивчають основні типи в'язальних та швейних машин, набувають робочі навики по їх заправці, обслуговуванню, розробки переплетень та візерунків, а також виготовленні зразків трикотажних полотен або виробів. Виробнича практика проходить на підприємствах галузі.

У Києві постійними базами практики являються трикотажні фабрики «Киянка», АТ «Роза», Броварська трикотажна фірма АТ «Софія».

В 2005 — 2007 роках виробнича практика, крім названих підприємств, проводилась: на хутряній фабриці ООО «РІМ» м. Жовті Води; ТО «Мрія» м. Полтава; трикотажному підприємстві «Промінь» м Львів; Київському науково-дослідному інституті текстильно-галантерейної промисловості; на ряді малих трикотажних підприємств м Києва: ТП «Котті», СПД «Кубар», фірма «Гіларітаф», трикотажній фірмі «Ріто».

На сьогоднішній день кафедра має договори з 11 підприємствами на проведення практики.

Оснащення навчальних лабораторій випускаючої кафедри, яка готує фахівців зі спеціальності «Технологія і дизайн тканин і трикотажу»

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри ТТВ проводиться в межах наукового напряму університету «Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та спеціального призначення» і спрямована на створення теоретичних основ проектування нових видів трикотажних полотен та виробів, на нормалізацію технологічних процесів трикотажного виробництва.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

* розробка структур бікомпонентного інтегрованого трикотажу для виготовлення функціонального одягу, а також технічного призначення та дослідження їх фізико-механічних характеристик;
* розробка технології переробки нових видів сировини на в'язальному обладнанні;
* розробка нових структур трикотажних полотен.

У період з 2004 по 2006 роки професорсько-викладацьким складом, аспірантами та здобувачами кафедри опубліковано 135 наукових праць, отримано 7 патентів, зроблено 21 доповідь на міжнародних конференціях.

За останні два роки активізувалася робота кафедри з проведення та участі у виставках. Кафедра приймала участь у Всеукраїнській спеціалізованій виставці «Освіта, робота, бізнес» в 2005/06 роках, організувала виставку робіт студентів і викладачів під час проведення семінару, присвяченому 60-річчю кафедри. Викладач кафедри ас. Тесленко-Пономаренко, член спілки художників України брала участь у міжнародній виставці українського мистецтва в Афінах 2004 рік, а також провела ряд персональних виставок в Державному музеї архітектури та побуту.

Науково-дослідна робота серед студентства є стимулюванням активної творчої праці молоді в процесі навчання і допомогою в більш глибокому оволодінні спеціальністю. Студенти кафедри технології трикотажного виробництва активно залучаються до вирішення складних науково-технічних проблем. Вже з 3 курсу вони приймають активну участь у науково-дослідній роботі кафедри. Студенти готують реферати з наукових питань і роблять доповіді на наукових студентських семінарах. Теоретичною базою НДРС являється навчальний курс «Методи та засоби досліджень та НДРС», який вивчається в VI семестрі. В цьому ж семестрі студенти вивчають курс «Основи технічної творчості та патентознавство». Значна кількість курсових робіт з профілюючих дисциплін містить самостійну дослідницьку складову ( «Основи теорії в'язання», «Основи теорії в'язання візерункового трикотажу», «Основи технології виробів заданої форми»). Крім того, навчальними планами передбачено проведення наукових студентських семінарів.

Щороку в січні-лютому на кафедрі серед студентів 3-5 курсів проводиться вузівський тур Всеукраїнської олімпіади з циклу профілюючих дисциплін, у якому за останні 2 роки прийняло участь понад 200 студентів.

У жовтні 2004 року студенти 5 курсу (Власюк Л.А., Коваленко П.М., Пустова Т.В.) приймали участь у III турі Всеросійської студентської олімпіади з технології трикотажу, яка проходила в Санкт-Петербурзькому державному університеті технології і дизайну. В олімпіаді прийняли участь 26 студентів з 8 провідних вузів Росії, Білорусії та України. Команда нашого університету зайняла 2 командне місце, а студентка Коваленко П. — З місце серед учасників олімпіади.

В 2006 році на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з розділу «Легка промисловість» було представлено шість робіт. Студентка 4-го курсу Швець В.В. (науковий керівник доц. Галавська Л.Є.) стала переможцем конкурсу з розділу «Легка промисловість» (зайняла 2 місце) та виступила з доповіддю на пленарному засіданні студентської наукової конференції. Студенти Білошкурський О.О. та Ступака Ю.В. зайняли відповідно 2 і 3 місця у номінаціях «Швейні вироби» і «Обладнання виробництв легкої промисловості».

У 2007 році робота асистента кафедри технології трикотажного виробництва Мотовиловець Наталі Вікторівни на тему «Розробка структури трикотажного полотна для виготовлення фехтувальних костюмів та дослідження його властивостей» (науковий керівник доц. Галавська Л.Є.) посіла перше місце у Всеукраїнському конкурсі у номінації «Матеріалознавство».

Щорічно студенти приймають активну участь у Всеукраїнській науково-технічній конференції молодих вчених та студентів, що проходить у квітні в КНУТД, підсекція «Технологія і дизайн трикотажу». Всього за 3 роки зроблено 71 доповідь, опубліковано 48 тез.

Значно зросла кількість дипломних робіт науково-дослідного характеру. Так, наприклад, за останні 3 роки серед загальної кількості захищених в ДЕК дипломних робіт 54,55% науково-дослідного характеру. Тематика дипломних робіт науково-дослідного характеру відповідає напряму науково-дослідної роботи кафедри. За результатами наукових досліджень студенти у співавторстві з викладачами кафедри оформлюють патенти та заявки на промисловий зразок полотна чи виробу.

У вузівському конкурсі на кращу дипломну роботу

серед магістрів І місце зайняли:

* в 2004 р. — Івасенко М.В. «Розробка технології в'язання, дослідження властивостей трикотажу з еластомерних ниток, оплетених льоном і бавовною, науковий керівник Крилова Л.О.,
* в 2005 р. — Коваленко Л.М. «Оптимізація процесу в'язання трикотажу із льономісткої пряжі», науковий керівник професор Клочко О.І.,
* в 2006 р. - Мотовиловець Н.В. «Розробка структури трикотажного полотна для виготовлення фехтувальних костюмів та дослідження його властивостей», науковий керівник доц. Галавська Л.Є.
* у 2007 р. — Ступака Ю.П. «Дослідження розтяжності кулірного трикотажу неповних переплетень», науковий керівник доц. Бухонька Н.П.

серед спеціалістів І місце зайняли роботи:

* в 2004 р. — Найдьонової Є.О., «Проктування параметрів сіток для закриття грижових дефектів та дослідження їх властивостей», науковий керівник професор Омельченко В.Д.
* в 2005 р. — Мінтус І.С. «Художнє проектування трикотажу перехресних переплетень». Науковий керівник Дзикович Т.А.;
* в 2006 р. — Білошкурський О.О. «Розробка структур бікомпонентного трикотажу функціонального призначення та дослідження його фізико-механічних характеристик», науковий керівник доц. Галавська Л.Є.
* в 2007 році - Вовженець О.В. «Розробка технічного трикотажу спеціального призначення та дослідження його властивостей», науковий керівник доц. Галавська Л.Є.

До участі у V міжнародному конкурсі молодих модельєрів-дизайнерів «Печерські каштани» (2007 рік) студентами спеціальності «Технологія і дизайн тканин і трикотажу» підготовлено 5 колекцій, три з яких вийшли у напівфінал.

Все це говорить про активізацію науково-дослідної роботи серед студентства за останні роки.

Наукові школи

На кафедрі десятки років існує наукова школа проф. Ф.А. Мойсеєнка «Створення теоретичних основ проектування трикотажних полотен і виробів з нових видів текстильної сировини». Результати науково-дослідних робіт доповідаються на наукових конференціях різного рівня до міжнародних включно, публікуються у вигляді статей, брошур, депонованих статей та тез доповідей. Ряд науково-технічних розробок виконується на рівні винаходів з отриманням авторських свідоцтв або патентів на винаходи. Ряд винаходів кафедри були впроваджені у виробництво зі значним економічним ефектом.

Велику увагу кафедра приділяє організації та проведенню науково-дослідної роботи студентів (НДРС). Студенти четвертого та п'ятого курсів виконують індивідуальні науково-дослідні роботи. Тема науково-дослідної роботи студента звичайно співпадає з темою або науковим напрямком роботи викладача кафедри — наукового керівника студента. Результати НДРС виступають складовою частиною дипломного проекту або є самостійною науковою дипломною роботою студента.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

1. «Основи технології в'язання»
2. «Основи теорії в'язання»
3. «Основи теорії в'язання візерункового трикотажу»
4. «Основи технології виробів заданої форми»
5. «Основи САПР трикотажу»
6. «Основи технології швейно-розкрійного виробництва»
7. «Проектування в'язальних машин»
8. «Функціональні групи в'язальних машин»
9. «Методи і засоби досліджень та НДРС»
10. «Художнє проектування трикотажних полотен»
11. «Основи техніко-економічного проектування виробництва»
12. «Проектування виробництв трикотажної промисловості»
13. «Основи технічної творчості та патентознавства»
14. «Інтелектуальна власність»
15. «Нове в техніці та технології трикотажного виробництва»
16. «Прикладне мистецтво»
17. «Колористика виробів»
18. «Дизайн трикотажу»
19. «Конструювання трикотажних виробів та основи швейної технології»
20. «Комп'ютерний дизайн трикотажу»
21. «Основи роботи в матеріалі»

У зв'язку з сучасними вимогами до знань та вмінь технологів на трикотажному виробництві у 2003 році було змінено назву спеціальності з «Технологія тканин і трикотажу» на «Технологія і дизайн тканин і трикотажу». Четвертий рік кафедра працює за новим навчальним планом, до якого були введені дисципліни дизайнерського блоку. Це дає можливість підготовки спеціалістів, що володіють інтегрованими знаннями з технології і основ дизайну текстильних виробів.

Досвід роботи кафедри технології трикотажного виробництва за новими навчальними планами показує, що введення дисциплін дизайнерського блоку позитивно впливає на якість підготовки фахівців, розширює можливість їх працевлаштування і залучення до навчання.

Курс «Художнє проектування трикотажних полотен» передбачає набуття студентами навичок розробки орнаментів трикотажних полотен, оцінки технологічних та візерункових можливостей в'язального обладнання та їх використання у створенні трикотажних полотен нового художньо-колористичного рішення. Основне змістове наповнення даного курсу: типи орнаментальних композицій, пропорції, ритм, пластика, симетрія, художній образ, взаємозв'язок орнаменту та структури полотна, процес художнього проектування трикотажних полотен та виробів, особливості формування та проектування візерунків на всіх типах трикотажного обладнання, створення нових структур трикотажних полотен та їх захист охоронними документами на авторські права.

Дисципліною «Конструювання трикотажних виробів та основи швейної технології» передбачено вивчення основних принципів конструювання трикотажних виробів, основи побудови креслень конструкцій та лекал, будова та властивості стібків різних видів та технологічні процеси швейного виробництва. Основний зміст даного курсу: вплив моди на проектування одягу, роль трикотажних переплетень при створення силуетної форми, технологічні прийоми, що полегшують виготовлення трикотажних виробів; відомості про будову тіла людини, особливості тіло складення, методи конструювання, вплив властивостей трикотажу на конструкцію виробу, особливості пошиття трикотажних виробів, сучасне швейно-трикотажне обладнання.

У рамках вивчення дисципліни «Колористика виробів» вивчається колір та його значення у створенні трикотажних виробів, вплив кольору на асоціативне сприйняття художнього образу; свідоме і підсвідоме сприйняття кольору; гармонія контрасту та гармонія поєднання; оптичне та механічне змішування кольорів; кольорові співвідношення, ілюзорні якості кольорів. Оволодіваючи даною дисципліною студенти розробляють власні геометричні орнаменти з метою їх подальшої реалізації при виготовленні трикотажних полотен.

У рамках вивчення дисципліни «Дизайн трикотажу» студенти вивчають закони композиції, композиційні засоби, художні властивості трикотажних полотен, орнаменти на трикотажних полотнах, етапи розробки колекції трикотажних виробів та здобувають вміння у напрямку синтезування та візуалізації власних ідей щодо дизайну трикотажного костюму, відтворення їх у попередньому ескізі та поєднання художнього рішення образу з технологічними можливостями трикотажного полотна і пластичними можливостями технології пошиття виробу; розробки та виконання власної колекції трикотажних виробів.

У процесі вивчення дисципліни «Основи роботи в матеріалі» студенти навчаються створювати нові текстильні матеріали, проектувати технологічні процеси виготовлення трикотажних виробів на базі діючої нормативно-технічної документації, визначати лінійні розміри готових виробів та лекал для їх виготовлення, розробляти та в'язати зразки полотен для власних моделей трикотажних виробів, розробляти заправ очні дані на в'язання моделі та складати опис технологічного процесу виготовлення трикотажних виробів в умовах промислового виробництва. Крім того оволодівають навичками розробки нових художньо-конструкторсько-колористичних рішень трикотажних полотен і виробів та їх захисту патентами на промисловий зразок.

Програмою дисципліни «Прикладне мистецтво» передбачено вивчення сучасних історичних форм ткацтва, килимарства, вишивки, народного різблярства, кераміки, порцеляна та їх вплив на стилістику сучасного одягу. Вивчається також історичний одяг різних регіонів України та його вплив на розвиток нашої культури. Під час вивчення даної дисципліни студенти відвідують кращі музеї м.Києва, де мають змогу ознайомитися з виробами декоративно-прикладного мистецтва різних епох та регіонів України.

Дисципліною «Комп'ютерний дизайн трикотажу» передбачено вивчення принципів розробки дизайну трикотажу за допомогою різноманітних графічних пакетів. Студенти оволодівають вміннями здійснення постановки та формалізації задач для автоматизованого художнього проектування трикотажних полотен та виробів; досконалого володіння технікою користування ПЕОМ і сканером та прийомами комп'ютерної графіки як інструменту для розробки візерунків; розробки дизайну орнаментальних полотен та виробів заданої форми за допомогою спеціальних графічних пакетів в'язального обладнання.

Слід особливо відзначити, що дисципліни «Колористика виробів», «Прикладне мистецтво» та «Комп'ютерний дизайн трикотажу» викладає Людмила Валентинівна Тесленко-Пономаренко, яка є членом спілки художників України. Її мистецькі твори нерозривно пов'язані з українським народним мистецтвом. На теренах України всім відомі відтворені нею ляльки-мотанки, одна з яких подарована навіть Президенту України В.А. Ющенко. Людмила Валентинівна постійно проводить майстер-класи з технології їх виготовлення не лише для студентів університету, а й для зацікавленої громади у рамках проведення різноманітних виставок. Нею створені неповторні сценічні костюми для солістки національної опери О.Никитенко, заслуженого співака України Н. Мирводи, ансамблю збройних сил України «Веселі музики».

Навчально-методичне забезпечення

Вся методична література видається виключно українською мовою і переважна більшість викладачів кафедри веде заняття українською мовою. У подальшому планується також викладання деяких профілюючих дисциплін англійською мовою для більш плідної співпраці з зарубіжними навчальними закладами та для здійснення обміну студентами.

У період з 2004 по 2006 роки викладачами кафедри підготовлено 13 і видано 9 методичних робіт, спрямованих на організацію аудиторної і самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання.

Всі дисципліни, що викладаються на кафедрі згідно навчального плану, забезпечені необхідною навчально-методичною документацією: типова і робоча програми, методичні вказівки, конспекти лекцій, тестові питання та ін., які періодично поновлюються. З усіх навчальних дисциплін розроблено конспекти лекцій на електронних носіях. На теперішній час на кафедрі ведеться робота у напрямку розробки методичних вказівок для циклу дисциплін дизайнерського блоку.

У відповідності з університетським планом викладачами кафедри готуються до видання навчальні посібники та підручники.

Так, у 1994р. вийшов з друку українською мовою значно доповнений підручник проф. Ф.А.Мойсеєнка «Проектуванняв'язальних машин», затверджений Міністерством освіти України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Технологія тканин і трикотажу» (Ум. друк. арк. 17,64, видавництво «Основа» м. Харків). Це перший підручник по трикотажному виробництву українською мовою.

В 1997р. вийшов з друку «Російсько-український словник технічних термінів (легка промисловість)», Київ «Вища школа», співукладачем якого є Ф.А.Мойсеєнко, (4 інші співукладачі — викладачі Хмельницького державного університету).

Доцент кафедри В.П.Король переклала на українську мову розділ 1 «Строение, свойства и особенности петлеобразования трикотажа рисунчатых и комбинированных переплетений» (автор розділу проф. Л.О.Кудрявін) підручника «Технология трикотажа» авторів професорів МТІ І.І.Шалова, О.С.Далідовича, Л.О.Кудрявіна, М. 1986.

У 2007 році вийшов з друку навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України, автор проф. Клочко О.І. «Дослідження у трикотажній промисловості» та посібник доц. Король В.П. «Особливості виготовлення трикотажу футерованих переплетень на в'язальному обладнанні різних типів»

На даний час здано до друку посібник доц. Лазаренко М.О. «Основи техніко-економічного проектування».

Для більш плідного та цілеспрямованого розв'язання проблеми забезпечення навчального процесу навчально-методичною літературою в університеті затверджена програма «Підручник», якою передбачені підготовка та видання на кафедрі наступної навчальної літератури українською мовою:

Спеціальності

Кафедра технології трикотажного виробництва є випускаючою (профілюючою) і забезпечує підготовку кадрів 2, 3 та 4 рівнів:

2 рівень — бакалавр за напрямом «Технологія і дизайн текстильних матеріалів»;
3 рівень — спеціаліст за спеціальністю «Технологія і дизайн тканин і трикотажу»;
4 рівень — магістр за спеціальністю «Технологія і дизайн тканин і трикотажу»,
з присвоєнням кваліфікації інженера-технолога за спеціальністю «Технологія і дизайн тканин і трикотажу». Форма навчання: денна та заочна.

Кафедра також приймає участь у підготовці фахівців за спеціальністю «Дизайн», спеціалізація «Художнє моделювання».

Студенти

Контингент студентів спеціальності «Технологія і дизайн тканин і трикотажу» формується з жителів м. Києва та інших регіонів України. Загальна кількість студентів всіх курсів, яка навчається в цьому році на спеціальності «Технологія і дизайн тканин і трикотажу» 234 студенти денної форми навчання, 226 студентів заочної форми навчання. На денній формі навчання - 42% студентів з м. Києва.

Перспективи для студентів

Кафедра технології трикотажного виробництва є однією з випускаючих кафедр Київського національного університету технологій і дизайну на факультеті Технології легкої промисловості.

Кафедра є єдиною в Україні, яка готує спеціалістів-технологів для трикотажного виробництва. В Україні налічується близько 53 трикотажних підприємств, велика кількість побутових трикотажних ательє та приватних малих підприємств, де необхідні спеціалісти з технології трикотажу. Спеціалісти даної спеціальності забезпечують всі профілі трикотажного виробництва: білизняне, виробництво виробів верхнього трикотажу, виробництво панчішно-шкарпеткових виробів, рукавичних виробів, виробів технічного та медичного призначення, виробництво штучного хутра.

Оволодівши спеціальністю «Технологія і дизайн тканин і трикотажу» випускники мають унікальну можливість щодо працевлаштування не тільки у якості технолога на трикотажному виробництві, а й стати провідним дизайнером трикотажного одягу та різноманітних текстильно-галантерейних виробів на його основі шляхом реалізації навичок, вмінь та майстерності художнього проектування, колористичного оформлення, дизайну трикотажу, конструювання та пошиття трикотажних виробів. Крім того, випускники на базі знань, набутих у процесі навчання, можуть також на професійних теренах реалізовувати свої творчі здібності з використанням передових комп'ютерних технологій, а саме: створювати трикотажні полотна нових структур, розробляти та виготовляти на сучасному в'язальному обладнанні з електронним керуванням процесу в'язання власні моделі трикотажного одягу і представляти їх до розгляду у якості промислового зразка чи прийняти участь зі своєю колекцією трикотажних виробів, які відповідають сучасному напрямку моди, у відповідних оглядах-конкурсах.

У процесі навчання вивчаються всі види сировини, асортимент трикотажних виробів, способи їх виготовлення, теорія в'язання переплетень всіх класів; основи композиції і історія одягу та матеріальної культури; елементи художнього проектування та дизайну трикотажних полотен та виробів, в тому числі і з використанням сучасних комп'ютерних графічних пакетів, методики конструювання трикотажних виробів, їх колористичне оформлення та розкрійно-швейне виробництво; технологічні та візерункові можливості в'язального обладнання різного типу. В період навчальної практики є можливість отримання навичок роботи на в'язальному обладнанні.

Випускники кафедри можуть працювати на підприємствах, які виготовляють верхні трикотажні вироби, білизну, спортивний трикотаж, трикотажне штучне хутро, гардини та мереживо, трикотажні медичні вироби (бандажі, штучні судини, рейтузи для схуднення тощо), трикотаж різного технічного призначення.

При бажанні свою професійну діяльність можна присвятити не тільки роботі на трикотажних підприємствах, що спеціалізуються на виготовленні трикотажних виробів побутового призначення, а й розробці та виготовленню нетрадиційної трикотажної продукції спеціального призначення (технічний трикотаж) в умовах державних чи комерційних структур; сміливо відкрити власну справу, попередньо здійснивши маркетингові дослідження ринку товарів трикотажної галузі.Студенту на заметку:
После покупки новой квартиры ремонт зачастую начинают с ванной комнаты. Если Вы не собираетесь вызывать сантехника для монтажа раковины, то Вы можете посмотреть, как установить сантехнику самостоятельно. Немного труда - и ванная комната готова без лишних затрат! Слишком маленькая ванная комната? Если Вам еще не хватает знаний для того, чтобы самостоятельно организовать перепланировку ванной комнаты, то идеи Вы можете просмотреть на нашем сайте. Оригинальные и комфортные решения с фото и чертежами.

 

Факультети

Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)
Декан: кандидат технічних наук, доцент ЗУБКОВА ЛЮДМИЛА..
Факультет технологічного обладнання і систем управління
Декан: доцент, кандидат технічних наук КОНЬКОВ ГЕОРГІЙ..
Інженерно-економічний факультет
Декан: професор, кандидат технічних наук ЯЦИШИНА..
Факультет хімічних технологій
Декан: доцент, кандидат технічних наук ДОЛГІХ..
Факультет дизайну
Декан: професор, доктор технічних наук КОЛОСНІЧЕНКО..

 

Інженерно-економічний факультет

Кафедра політичної економії
..
Кафедра економіки, обліку і аудиту
Керівник: доктор економічних наук, професор ГРЕЧАН..
Кафедра маркетингу
Керівник: кандидат технічних наук, доцент ЛАБУРЦЕВА..
Кафедра фінансів
..

 

Факультет дизайну

Кафедра рисунка та живопису
Керівник: заслужений художник країни, доцент КОЛЄСНІКОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,..
Кафедра художнього моделювання костюма
Керівник: кандидат технічних наук, професор, член Спілки дизайнерів України НІКОЛАЄВА ТЕТЯНА ВАДИМІВНААдреса: 01011 м. Київ, вул...
Кафедра дизайну інтер’єру і меблів
Керівник: доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України САЗОНОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул...
Кафедра графіки та нарисної геометрії
Керівник: кандидат технічних наук, доцент КНЯЗЄВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 13-й..
Кафедра філософії та культурології
Керівник: Керівник: доктор філософських наук, професор ПРИЧЕПІЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний..

 

Факультет хімічних технологій

Кафедра українознавства
Керівник: виконуючий обов'язки завідувача кафедрою кандидат історичних наук, доцент ПРОДАНЮК ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧАдреса: м. Київ, вул...
Кафедра технології шкіри та хутра
Керівник: кандидат технічних наук, доцент КАСЬЯН ЕДУАРД ЄВГЕНОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0210,..
Кафедра опоряджувального виробництва
Керівник: доктор хімічних наук, професор РОМАНКЕВИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд...
Кафедра вищої математики
Керівник: доктор фізико-математичних наук, професор ЗАДЕРЕЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4,..
Кафедра фізики
Керівник: професор Клименко Анатолій ПавловичАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд.4-0901 — 4-1010Телефон..


Добавить комментарий!