Кафедра конструювання та технології виробів із шкіри. Факультет технологій легкої промисловості  (ТЛП). Київський Національний Університет Технологій та Дизайну

> Київський національний університет технології та дизайну > Факультети > Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)

 

Інститут післядипломної освіти
Інститут довузівської, прискореної, індивідуальної підготовки
Факультети
Студентський клуб
Коледж КНУТД
Приймальна комісія
Студентський будинок моди
Навчання
Інститут заочної та дистанційної освіти
 

Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)

Кафедра ергономіки і проектування одягу
Кафедра іноземних мов факультету ТЛП
Кафедра інформаційних технологій проектування
Кафедра педагогіки, української та російської мов
Кафедра матеріалознавства та технології переробки текстильних волокон
Кафедра конструювання та технології виробів із шкіри
Кафедра технології та конструювання швейних виробів
Кафедра тепломасообмінних процесів
Кафедра технології трикотажного виробництва

Кафедра конструювання та технології виробів із шкіри

Керівник: заслужений працівник народної освіти України, член ДАК України,
заступник голови НМК МОН України, доктор технічних наук,
професор КОНОВАЛ ВІКТОР ПАВЛОВИЧ.

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 2, кімнати 2-0402, 2-0403, 2-0404, 2-0406,
2-0408, 2-0410, 2-0410а, 2-0412, 2-0413, 2-0414, 2-0502, 2-0507, 2-512.

Телефон

256-29-41 — завідувач кафедрою,
256-21-14 — кімната викладачів,
256-21-72 — завідувач учбовою лабораторією, комп'ютерний зал №2,
256-21-20 — комп'ютерний зал №1.

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра розміщується в приміщеннях загальною площею 1295 м2, має спеціалізовану лекційну аудиторію на 100 присутніх, 2 комп'ютерних класи (20 комп'ютерів), 5 навчальних лабораторій — Основ композиції і художньої графіки, Конструювання виробів із шкіри, Технології виробів із шкіри, Товарознавства і експертизи товарів, Оснастки взуттєвого виробництва. Крім того, 70 м2 виділено під наукові лабораторії, де знаходиться учбове лабораторне та наукове обладнання загальною вартістю більше 500 тис. грн. В лабораторіях кафедри знаходиться біля 300 пар колодок різних фасонів і більше 1500 зразків взуття різних взуттєвих фірм і років випуску. Функціонує студентське конструкторське бюро з дослідною дільницею.

1. Лабораторія по дослідженню фізичних і механічних властивостей текстильних, елементів одягу та швейних виробів ;
2. Лабораторія по проведенню випробувань для достовірної оцінки якості швейних виробів та матеріалів для їх виготовлення;
3. Лабораторія по дослідженню теплозахисних властивостей одягу.

Наукова діяльність

Наукова діяльність

Усі роки існування кафедри були пов'язані з науково-дослідною роботою. Перші значні дослідження розпочаті в 50-ті роки під керівництвом доц. Афанасьєва О.А. Збільшення обсягів досліджень і поглиблення теорії здійснене в 60-ті роки проф. Купріяновим М.П.
Професор, доктор технічних наук Нестеров В.П. створив наукову школу по удосконаленню методів технологічної підготовки виробництва на проектній стадії, а професор, доктор технічних наук Скатерний В.О. — економного використовування взуттєвих матеріалів під час розкрою із використанням ЕОМ.
Під керівництвом проф., доктора технічних наук Тонковида Л.А. розроблені й реалізовані в полуавтоматичні лінії (ЛТК) технологічні основи автоматизації процесів складання деталей взуття.
Проф., докт. техн. наук Коновал В.П. із науковими співробітниками та аспірантами стали засновниками методу проектування внутрішньої форми і розрахунку розмірно-повнотного асортименту взуття на базі анатомо-біомеханічних властивостей ступні.
Доценти, к.т.н. Рябець О.І. і Піляєв О.В. розробили спеціалізовану САПР взуття «ІРИС», яка використовується не тільки у навчальному процесі, а й і на багатьох взуттєвих підприємствах країни.
Ці та інші роботи, які були виконані на кафедрі, отримали широке визнання та використання, їх актуальність підтверджена у захисті 5 докторських та 66 кандидатських дисертацій; викладачами підготовлено та видано 20 монографій і підручників, отримано 50 авторських свідоцтв і опубліковано більше 700 статей.
Тільки за останні 3 роки викладачами кафедри надруковано більше 400 наукових та навчально-методичних робіт, 14 підручників та посібників, з яких 6 з грифом МОН України, в тому числі — 10 українською мовою. Викладачі і студенти постійно приймають участь у наукових конференціях і друкують статті у спеціалізованих періодичних виданнях.
Викладачі кафедри приймають участь у розробці теми державного напрямку «Перспективні інформаційні технології виробництва товарів народного вжитку».
Значна увага приділяється науково-дослідницькій роботі студентів. Приблизно 30% студентів займаються науково-дослідницькими роботами в різноманітних напрямках під керівництвом викладачів кафедри.
При кафедрі створений і багато років працює студентський Дім Моделей Взуття, в якому студенти розробляють і виготовляють перспективні зразки взуття різного призначення. Розробки студентського Дому Моделей Взуття отримали визнання як на Україні (щорічні призові місця на Всеукраїнських конкурсах молодих модельєрів взуття), так і в інших країнах (в Росії — на міжнародних конкурсах молодих модельєрів «Мосшуз», в Іспанії).
Щорічно з участю студентів публікується 30-40 наукових статей у відкритому друку та слухається біля 60 доповідей на студентських наукових конференціях. За щорічними підсумками кафедра займає перші місця в університеті за студентськими науково-дослідницькими роботами.

Наукові школи (1930 — 2007)

Науково-дослідна робота кафедри розпочалась ще на початку 40-х років минулого століття, коли члени кафедри, перебуваючи в евакуації в м. Хромпік (Росія) вели її при вдосконаленні технологічного процесу виготовлення взуття для фронту на фабриці «Уралобувь».
З приходом в 1950 році завідувачем кафедри к.т.н. Афанасьєва Олександра Афанасійовича обсяг науково-дослідних робіт збільшився і сконцентрувався на точності складальних операцій заготовок верху і всього взуття, а також на передпроектних роботах в конструюванні.
Особливе розширення та посилення наукових робіт кафедри прийшло при обранні завідувачем кафедрою к.т.н. Купріянова Михайла Петровича в 1963 році. З цього часу було покладено початок близькому співробітництву з кафедрою конструювання та технології виробів із шкіри Московського технологічного інституту легкої промисловості та розпочинає функціонувати наукова школа, результатами якої стали фундаментальні дослідження деформаційних властивостей натуральних шкір і їх вплив на цільове використання. З цього напрямку підготовлено 2 монографії, біля 80 статей, 1 докторська і 3 кандидатських дисертації. В 60-ті роки розпочалась робота з нового наукового напрямку (наукової школи) з автоматизованого проектування взуття промислового виробництва, керівником якого був к.т.н. доц. Тонковид Леонід Андрійович. За час функціонування (до 2000 року) цієї школи підготовлено 9 кандидатів наук, захищена 1 докторська дисертація, опубліковано 4 монографії та понад 60 наукових праць, а також отримано 13 авторських свідоцтв на винаходи.
Науковою школою професора Нестерова Владислава Петровича. створено напрямок автоматизованого проектування технологічних процесів виробництва взуття: розроблені математичні моделі технологічного процесу, алгоритми розрахунку оптимального асортименту, створені теоретичні основи ресурсозберігаючих технологій. Науковою школою підготовлено 10 монографій, підручників та навчальних посібників, а також 1 докторська та 15 кандидатських дисертацій.
Професор Скатерний Василь Олексійович з 70-х років ХХ століття керував науковою школою з напрямку «Оптимізація використання матеріалів». Членами колективу цієї школи створені основи оптимізації розкрою матеріалів, розроблений універсальний метод розрахунку оптимальних сувміщень деталей взуття та їх автоматизації. З напрямку захищено 1 докторська та 10 кандидатських дисертацій, підготовлено 2 монографії та біля 60 статей.
З кінця 80-х років ХХ століття укріпились роботи в школі професора, д.т.н. Коновала Віктора Павловича в напрямку досліджень по створенню раціональних форм та розмірів деталей взуття для різних статевих та вікових категорій людей, професій тощо. Паралельно з цим напрямком вирішувались теоретичні та практичні питання розробки способів конструювання та методів створення і підвищення формостійкості взуття.
Використовуючи антропофізіологічні та біомеханічні методи дослідження, комп'ютерні технології тощо, розроблені та впроваджені колодки (внутрішня форма) взуття для дітей, юнаків, жінок, військових, людей похилого віку, нафтовиків, хіміків тощо. Встановлено нові закономірності в розподілі розмірних ознак стоп людей. Розроблена та впроваджена нова технологія створення та фіксації форми взуття з різного матеріалу верху з використанням, спочатку гарячого, а потім холодного повітряного струменя. На метод та пристрої отримано 5 патентів на винаходи.
Розроблені нові способи конструювання колодок, взуття та їх деталей, на які видано 11 авторських свідоцтв та патентів (всього ж за результатами наукових робіт отримано 22 авторських свідоцтва та патенти на винаходи, захищено 13 кандидатських дисертацій, опубліковано біля 200 наукових статей).
В планах школи на ХХІ сторіччя є роботи по створенню інформаційних технологій забезпечення конструкторсько-технологічної підготовки виробництва взуття різних видів в САПР.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

1. 1. HДРС та патентознавство.
2. Індпошив i ремонт шкipяного i текстильного взуття.
3. Iноваційне проектування у виробництві взуття, шкipгалантеpеї та лимарних виробів.
4. Виробництво i ремонт валяного i гумового взуття.
5. Виробництво i ремонт шкipгалантеpейних i лимарних виробів.
6. Галузева техніка та технологія.
7. Основи проектування iндивiдуальних i спеціальних виpобiв із шкipи i замінників.
8. Основи проектування оснастки для виготовлення взуття.
9. Основи виробництва на малих пiдпpиємствах галузі.
10. Конструювання виpобiв із шкіри.
11. Основи прикладної антpопологiї та бiомеханiки.
12. Основи проектування виробництва.
13. Основи проектування спортивного взуття.
14. Основи складання заготовок взуття складних конструкцій.
15. Основи технічної твоpчостi та патентознавство.
16. Технологія виpобiв із шкіри.
17. Проектно-технологічні основи підвищення конкурентоспроможності виробів.
18. Системи технологій.
19. Спеціальна техніка, технологія, хiмiчнi матеpiали для виробництва.
20. Спецpоздiли з ТВШ i забезпечення їх якості.
21. Спецpоздiли з конструювання виpобiв iз шкipи.
22. Теоpетичнi pозpобки у конструюванні, технології i управлінні якістю продукції.
23. Технічна підготовка виробництва i проектування ТП.
24. Технологія i обладнання виробництв легкої промисловості.
25. Технологія галузі.
26. Товарознавство.

Навчально-методичне забезпечення

Навчальні дисципліни кафедри забезпечені методичною літературою на 100% і постійно оновлюються у відповідності з тенденціями наукового і технічного прогресу. По всім дисциплінам підготовлені електронні версії конспектів лекцій. На кафедрі існує власна бібліотека навчально-методичної літератури, що нараховує до 1000 примірників.

Спеціальності

Кафедра є випускаючою (профілюючою) і проводить підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю —

«Конструювання та технологія взуття та шкіргалантерейних виробів» , що має спеціалізації:

* комп'ютерний дизайн виробів із шкіри;
* конструювання взуття, шкіргалантерейних і лимарно-сідельних виробів;
* технологія взуття, шкіргалантерейних і лимарно-сідельних виробів;
* експертиза матеріалів і виробів із шкіри.

За період навчання студенти вивчають близько 50 дисциплін різноманітного напрямку. Підготовка студентів на першому — третьому курсах ведеться на 12 загальноосвітніх, фундаментальних та гуманітарних кафедрах університету. Спеціальну професійну підготовку студентів по спеціальності веде кваліфікований професорсько-викладацький склад кафедри «Конструювання і технології виробів із шкіри».

На кафедрі є аспірантура і докторантура за спеціальністю 05.18.18 «Технологія взуття, шкіряних та хутрових виробів».

Студенти

За весь період існування (1930-2007) на кафедрі підготовлено більше 6000 спеціалістів, в тому числі понад 800 інженерів-конструкторів, 50 спеціалістів для Албанії, Болгарії, Угорщини, Німеччини (НДР), Куби, Монголії, Румунії, Іраку, В'єтнаму, Польщі.

У поточному 2007-2008 навчальному році на кафедрі навчається 250 студентів, з яких 75 навчається за контрактом і 175 — за держбюджетом.

Перспективи для студентів

Після закінчення навчання випускники:

отримають повну вищу освіту і одержать кваліфікацію інженера (конструктора, технолога) за спеціальністю «Конструювання та технологія взуття та шкіргалантерейних виробів»;

будуть знати:

* Системи і методи проектування і конструювання виробів;
* Типові методики виготовлення виробів;
* Нормативні документи по проектуванню потоків та малих підприємств;
* Технології виробництва товарів;
* Системи управління якістю;
* Порядок і правила використання систем автоматизованого проектування виробів (САПР);
* Основи менеджменту та маркетингу.

будуть вміти:

* Користуватись відомими методами конструювання і проектування виробів;
* Користуватись типовими методиками виготовлення виробів та розробляти нові;
* Проводити реконструкцію діючих потоків і проектувати нові потоки по виробництву виробів;
* Проектувати технологічні процеси виготовлення виробів з використанням систем автоматизованого проектування, в тому числі з використанням АРМ-технолог;
* Проектувати конструкції на програмному комплексі САПР;
* Самостійно конструювати та виготовляти різне взуття та галантерейні вироби.

Після закінчення навчання випускники працевлаштовуються на 100%.

Високий рівень підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра дозволить йому:

* Працювати на державних, комерційних і спільних підприємствах по виготовленню і ремонту взуття, шкіргалантерейних і лимарних виробів;
* Відкрити свою справу по виготовленню або ремонту взуття і шкіргалантерейних виробів;
* Займатися викладацькою діяльністю в комерційному чи державному вищому або середньому учбовому закладі.Студенту на заметку:
После покупки новой квартиры ремонт зачастую начинают с ванной комнаты. Если Вы не собираетесь вызывать сантехника для монтажа раковины, то Вы можете посмотреть, как установить сантехнику самостоятельно. Немного труда - и ванная комната готова без лишних затрат! Слишком маленькая ванная комната? Если Вам еще не хватает знаний для того, чтобы самостоятельно организовать перепланировку ванной комнаты, то идеи Вы можете просмотреть на нашем сайте. Оригинальные и комфортные решения с фото и чертежами.

 

Факультети

Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)
Декан: кандидат технічних наук, доцент ЗУБКОВА ЛЮДМИЛА..
Факультет технологічного обладнання і систем управління
Декан: доцент, кандидат технічних наук КОНЬКОВ ГЕОРГІЙ..
Інженерно-економічний факультет
Декан: професор, кандидат технічних наук ЯЦИШИНА..
Факультет хімічних технологій
Декан: доцент, кандидат технічних наук ДОЛГІХ..
Факультет дизайну
Декан: професор, доктор технічних наук КОЛОСНІЧЕНКО..

 

Інженерно-економічний факультет

Кафедра політичної економії
..
Кафедра економіки, обліку і аудиту
Керівник: доктор економічних наук, професор ГРЕЧАН..
Кафедра маркетингу
Керівник: кандидат технічних наук, доцент ЛАБУРЦЕВА..
Кафедра фінансів
..

 

Факультет дизайну

Кафедра рисунка та живопису
Керівник: заслужений художник країни, доцент КОЛЄСНІКОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,..
Кафедра художнього моделювання костюма
Керівник: кандидат технічних наук, професор, член Спілки дизайнерів України НІКОЛАЄВА ТЕТЯНА ВАДИМІВНААдреса: 01011 м. Київ, вул...
Кафедра дизайну інтер’єру і меблів
Керівник: доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України САЗОНОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул...
Кафедра графіки та нарисної геометрії
Керівник: кандидат технічних наук, доцент КНЯЗЄВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 13-й..
Кафедра філософії та культурології
Керівник: Керівник: доктор філософських наук, професор ПРИЧЕПІЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний..

 

Факультет хімічних технологій

Кафедра українознавства
Керівник: виконуючий обов'язки завідувача кафедрою кандидат історичних наук, доцент ПРОДАНЮК ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧАдреса: м. Київ, вул...
Кафедра технології шкіри та хутра
Керівник: кандидат технічних наук, доцент КАСЬЯН ЕДУАРД ЄВГЕНОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0210,..
Кафедра опоряджувального виробництва
Керівник: доктор хімічних наук, професор РОМАНКЕВИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд...
Кафедра вищої математики
Керівник: доктор фізико-математичних наук, професор ЗАДЕРЕЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4,..
Кафедра фізики
Керівник: професор Клименко Анатолій ПавловичАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд.4-0901 — 4-1010Телефон..


Добавить комментарий!