Кафедра матеріалознавства та технології переробки текстильних волокон. Факультет технологій легкої промисловості  (ТЛП). Київський Національний Університет Технологій та Дизайну

> Київський національний університет технології та дизайну > Факультети > Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)

 

Інститут післядипломної освіти
Інститут довузівської, прискореної, індивідуальної підготовки
Факультети
Студентський клуб
Коледж КНУТД
Приймальна комісія
Студентський будинок моди
Навчання
Інститут заочної та дистанційної освіти
 

Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)

Кафедра ергономіки і проектування одягу
Кафедра іноземних мов факультету ТЛП
Кафедра інформаційних технологій проектування
Кафедра педагогіки, української та російської мов
Кафедра матеріалознавства та технології переробки текстильних волокон
Кафедра конструювання та технології виробів із шкіри
Кафедра технології та конструювання швейних виробів
Кафедра тепломасообмінних процесів
Кафедра технології трикотажного виробництва

Кафедра матеріалознавства та технології переробки текстильних волокон

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0377

Телефон для довідок: 256-21-34, 256-21-48

Навчальні і лабораторні приміщення

На кафедрі функціонують лабораторії: мікроскопічного аналізу і будови матеріалів легкої промисловості; випробування фізико-механічних властивостей волокон, ниток, текстильних матеріалів та матеріалів виробів з шкіри; асортиментні кабінети для ознайомлення з зразками матеріалів легкої промисловості.

Наукова діяльність

На кафедрі проводяться наукові дослідження за темою: «Нові наукоємні технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та спеціального призначення».

В галузі матеріалознавства — «Розробка нових приладів та методів оцінки комфортності текстильних матеріалів для одягу і взуття; розробка і дослідження екологічно-чистих тканин та ін.»

В галузі прядіння — «Визначенняоптимальних параметрів технологічного процесу котонізації лляного волокна та оптимального варіанту суміші котонізованої пряжі і хімічних волокон для тканин побутового призначення».

Наукове співробітництво

Кафедра підтримує тісні зв'язки з провідними науково-дослідними інститутами, вузами і підприємствами:

* Санкт-Петербургский університет технологій і дизайну;
* Московський текстильний університет;
* Московський університет технологій і дизайну;
* Хмельницький національний університет;
* Херсонський державний технічний університет;
* Тернопільський комбінат ВАТТО «Текстерно».

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

На кафедрі викладається 28 дисциплін:

* «Матеріалознавство виробів»;
* «Матеріалознавство швейних виробів»;
* «Текстильне матеріалознавство»;
* «Механічна технологія текстильних матеріалів»;
* «Основи стандартизації і управління якістю»;
* «Методи та засоби досліджень»;
* «Основи технічної творчості та патентознавства»;
* «Основи технології виробів»;
* «Теорія технологій і устаткування процесів прядильного виробництва»;
* «Устаткування для виготовлення виробів»;
* «Хімічна технологія фарбників та виготовлення тканин»;
* «Основи проектування виробів»;
* «Аналіз технологій прядильного виробництва»;
* «Проектування текстильних машин»;
* «Нове в техніці і технології»;
* «Основи проектування прядильних»;
* «Розвиток текстильних виробництв та теорія ткацьких переплетень»;
* «Системи прядіння та технічний контроль у прядильному виробництві»;
* «Оснащення технологічних процесів текстильної промисловості»;
* «Основи проектування прядильних виробництв»;
* «Інтелектуальна власність»;
* «Введення у спеціальність»;
* «Спец. дисципліна за напрямком випускної роботи»;
* «НДРС»;
* «Матеріалознавство та конфекціювання»;
* «Матеріалознавство»;
* «Конфекціювання матеріалів для одягу»;
* «Матеріалознавство в текстильному дизайні».

Навчально-методичне забезпечення

Всі дисципліни, що викладаються кафедрою, забезпечені в достатній кількості навчальними підручниками, навчальними посібниками з грифом МОН України і Росії. Для кожної дисципліни розроблено комплекс навчально-методичного забезпечення, до якого входять: типові і робочі програми, конспекти лекцій, в.т.ч. і на електронних носіях; методичні розробки; тексти контролю знань студентів, тощо. При розробці комплектів враховані вимоги ЕСТS та кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП).

У 2004-2007 роках викладачами кафедри опубліковано 3 підручника і 4 навчальних посібника українською мовою з грифом МОН України, загальним об'ємом 83,2 д.а.

Спеціальності

Кафедра є випускаючою (профілюючою) і забезпечує підготовку фахівців з напряму «Технологія та дизайн текстильних матеріалів» спеціальності «Прядіння натуральних і хімічних волокон»

Студенти

У 2007-2008 навчальному році кількість студентів складає 1744 чоловіка, в тому числі 80 чоловік спеціальності «Прядіння натуральних та хімічних волокон».

Перспективи для студентів

Перспективи працевлаштування студентів підприємства: м. Київ; ВАТ «Текстерно» м. Тернопіль; ЗАК КСК «Чексіл» м. Чернігів ВАТ «Богуславська суконна фабрика» (Київська область; ЗАТ «Технофільтр», м. Київ; ЗАТ «Дарна», м. Київ; «Демітекс», м. Полтава; органах сертифікації продукції, таможні, органах Держспоживстандарту)та ін.
 

Факультети

Факультет хімічних технологій
Декан: доцент, кандидат технічних наук ДОЛГІХ..
Факультет технологічного обладнання і систем управління
Декан: доцент, кандидат технічних наук КОНЬКОВ ГЕОРГІЙ..
Інженерно-економічний факультет
Декан: професор, кандидат технічних наук ЯЦИШИНА..
Факультет дизайну
Декан: професор, доктор технічних наук КОЛОСНІЧЕНКО..
Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)
Декан: кандидат технічних наук, доцент ЗУБКОВА ЛЮДМИЛА..

 

Інженерно-економічний факультет

Кафедра фінансів
..
Кафедра політичної економії
..
Кафедра економіки, обліку і аудиту
Керівник: доктор економічних наук, професор ГРЕЧАН..
Кафедра маркетингу
Керівник: кандидат технічних наук, доцент ЛАБУРЦЕВА..

 

Факультет дизайну

Кафедра філософії та культурології
Керівник: Керівник: доктор філософських наук, професор ПРИЧЕПІЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний..
Кафедра графіки та нарисної геометрії
Керівник: кандидат технічних наук, доцент КНЯЗЄВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 13-й..
Кафедра рисунка та живопису
Керівник: заслужений художник країни, доцент КОЛЄСНІКОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,..
Кафедра дизайну
Керівник: кандидат технічних наук, доцент СУВОРОВА ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНААдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд...
Кафедра дизайну інтер’єру і меблів
Керівник: доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України САЗОНОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул...

 

Факультет хімічних технологій

Кафедра українознавства
Керівник: виконуючий обов'язки завідувача кафедрою кандидат історичних наук, доцент ПРОДАНЮК ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧАдреса: м. Київ, вул...
Кафедра вищої математики
Керівник: доктор фізико-математичних наук, професор ЗАДЕРЕЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4,..
Кафедра фізики
Керівник: професор Клименко Анатолій ПавловичАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд.4-0901 — 4-1010Телефон..
Кафедра промислової фармації
Керівник: кандидат хімічних наук, професор СТРОКАНЬ АЛЛА ПАВЛІВНААдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0214,..
Кафедра опоряджувального виробництва
Керівник: доктор хімічних наук, професор РОМАНКЕВИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд...


Добавить комментарий!


double glazing company Edinburgh