Кафедра педагогіки, української та російської мов. Факультет технологій легкої промисловості  (ТЛП). Київський Національний Університет Технологій та Дизайну

> Київський національний університет технології та дизайну > Факультети > Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)

 

Інститут післядипломної освіти
Інститут довузівської, прискореної, індивідуальної підготовки
Факультети
Студентський клуб
Коледж КНУТД
Приймальна комісія
Студентський будинок моди
Навчання
Інститут заочної та дистанційної освіти
 

Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)

Кафедра ергономіки і проектування одягу
Кафедра іноземних мов факультету ТЛП
Кафедра інформаційних технологій проектування
Кафедра педагогіки, української та російської мов
Кафедра матеріалознавства та технології переробки текстильних волокон
Кафедра конструювання та технології виробів із шкіри
Кафедра технології та конструювання швейних виробів
Кафедра тепломасообмінних процесів
Кафедра технології трикотажного виробництва

Кафедра педагогіки, української та російської мов

Керівник: кандидат педагогічних наук, доцент ЖИТЕНЬОВА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0320, 4-0322

Телефон для довідок: 256-84-10, 256-21-70

Навчальні і лабораторні приміщення

До складу кафедри входять 8 навчальних аудиторій, 1 лінгафонний кабінет, 1 методичний кабінет.

Наукова діяльність

Викладачі кафедри підготували 8 монографій, більш як 30 навчальних посібників, велику кількість методичних розробок і далі працюють над науковими дослідженнями з лінгводидактики, словотвору, фразеології, контрастивної лінгвістики, етнолінгвістики, культури мовлення, термінологічної лексики, прикладної педагогіки та дидактики.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

1. Вікова та педагогічна психологія.
2. Ділова українська мова.
3. Риторика.
4. Українська мова за професійним спрямуванням.
5. Українська мова.
6. Вступ до фаху.
7. Професійна педагогіка.
8. Методика професійного навчання.
9. Теорія та історія педагогіки.
10. Вікова та педагогічна психологія.
11. Основи наукових досліджень.
12. Педагогічна майстерність.
13. Російська мова як іноземна.

Навчально-методичне забезпечення

Всі дисципліни кафедри повністю забезпечені навчально-методичною літературою. Підготовлено електронні конспекти лекцій, методичні вказівки до виконання практичних курсових та дипломних робіт, навчальні посібники та підручники з усіх дисциплін, які читаються викладачами кафедри.

Спеціальності

Кафедра проводить підготовку бакалаврів, спеціалістів зі спеціальності «Професійне навчання. Технологія текстильної та легкої промисловості» з кваліфікацією інженер-педагог.

Студенти

Сьогодні на кафедрі навчається біля 7,5 тис. студентів, з яких 4 тис. — денної, 3,5 - заочної та дистанційної та біля 100 студентів вечірньої та скороченої форм навчання.

Перспективи для студентів

Після закінчення навчання випускник, який отримав кваліфікацію «інженер-педагог» знатиме:

* закономірності, принципи, форми й методи організації навчально-виховної роботи з предметів швейного профілю з учнями ПТУ, коледжів, технікумів, спеціальних шкіл;
* методи і способи проектування і конструювання швейних виробів;
* типові методики виготовлення швейних виробів;
* властивості матеріалів та використовуватиме ці знання при проектуванні одягу;
* технології виробництва товарів;
* системи управління якістю.

Після закінчення навчання інженер-педагог вмітиме:

* організовувати і проводити навчально-виховний процес з предметів швейного профілю з учнями ПТУ, коледжів, технікумів, спеціальних шкіл;
* пояснити закономірності міжособистісних стосунків в організованому колективі;
* аналізувати навчально-виховні ситуації, визначати та розв'язувати педагогічні завдання у трудовому колективі;
* виконувати інженерні розрахунки;
* користуватися відомими методами конструювання і проектування швейних виробів;
* проводити теоретичні та експериментальні дослідження процесів проектування та виготовлення швейних виробів;
* аналізувати напрями моди.

Високий професійний рівень підготовки інженера-педагога дасть можливість: здобути кваліфікацію інженера-педагога і обіймати посади:

* викладача загальнотехнічних дисциплін;
* викладача психолого-педагогічних дисциплін;
* викладача спеціальних дисциплін швейного профілю (технологія швейних виробів, матеріалознавство, конструювання одягу, проектування підприємств швейної промисловості, технологічне обладнання галузі);
* викладача-методиста;
* викладача трудового навчання;
* асистента;
* завідувача навчальною лабораторією;
* інженера з техніки безпеки у навчальних майстернях;
* інженера з підготовки кадрів;
* інженера-технолога;
* інженера з підготовки виробництва;
* інженера з нормування;
* старшого майстра дільниці;
* інженера-конструктора;
* начальника виробничого відділу;
* директора;
* начальника технічного відділу;
* головного технолога.

Інженери-педагоги можуть:

* викладати у вищих та середніх навчальних закладах;
* працювати на державних, комерційних і спільних підприємствах з виготовлення сучасного одягу;
* відкрити свою справу з виробництва та ремонту швейних виробів.

Керівництво вищих професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю м.Києва, Кагарлика, Львова, Переяслав-Хмельницького, Володимирця та ін. уже сьогодні надіслали прохання направити спеціалістів до них на роботу, а після проходження першої педагогічної практики більшості студентам нашого університету запропоновано роботу.
 

Факультети

Факультет хімічних технологій
Декан: доцент, кандидат технічних наук ДОЛГІХ..
Факультет технологічного обладнання і систем управління
Декан: доцент, кандидат технічних наук КОНЬКОВ ГЕОРГІЙ..
Інженерно-економічний факультет
Декан: професор, кандидат технічних наук ЯЦИШИНА..
Факультет дизайну
Декан: професор, доктор технічних наук КОЛОСНІЧЕНКО..
Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)
Декан: кандидат технічних наук, доцент ЗУБКОВА ЛЮДМИЛА..

 

Інженерно-економічний факультет

Кафедра фінансів
..
Кафедра політичної економії
..
Кафедра економіки, обліку і аудиту
Керівник: доктор економічних наук, професор ГРЕЧАН..
Кафедра маркетингу
Керівник: кандидат технічних наук, доцент ЛАБУРЦЕВА..

 

Факультет дизайну

Кафедра філософії та культурології
Керівник: Керівник: доктор філософських наук, професор ПРИЧЕПІЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний..
Кафедра графіки та нарисної геометрії
Керівник: кандидат технічних наук, доцент КНЯЗЄВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 13-й..
Кафедра рисунка та живопису
Керівник: заслужений художник країни, доцент КОЛЄСНІКОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,..
Кафедра дизайну
Керівник: кандидат технічних наук, доцент СУВОРОВА ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНААдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд...
Кафедра дизайну інтер’єру і меблів
Керівник: доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України САЗОНОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул...

 

Факультет хімічних технологій

Кафедра українознавства
Керівник: виконуючий обов'язки завідувача кафедрою кандидат історичних наук, доцент ПРОДАНЮК ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧАдреса: м. Київ, вул...
Кафедра вищої математики
Керівник: доктор фізико-математичних наук, професор ЗАДЕРЕЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4,..
Кафедра фізики
Керівник: професор Клименко Анатолій ПавловичАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд.4-0901 — 4-1010Телефон..
Кафедра промислової фармації
Керівник: кандидат хімічних наук, професор СТРОКАНЬ АЛЛА ПАВЛІВНААдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0214,..
Кафедра опоряджувального виробництва
Керівник: доктор хімічних наук, професор РОМАНКЕВИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд...


Добавить комментарий!


Epenyata