Кафедра ергономіки і проектування одягу. Факультет технологій легкої промисловості  (ТЛП). Київський Національний Університет Технологій та Дизайну

> Київський національний університет технології та дизайну > Факультети > Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)

 

Інститут післядипломної освіти
Інститут довузівської, прискореної, індивідуальної підготовки
Факультети
Студентський клуб
Коледж КНУТД
Приймальна комісія
Студентський будинок моди
Навчання
Інститут заочної та дистанційної освіти
 

Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)

Кафедра ергономіки і проектування одягу
Кафедра іноземних мов факультету ТЛП
Кафедра інформаційних технологій проектування
Кафедра педагогіки, української та російської мов
Кафедра матеріалознавства та технології переробки текстильних волокон
Кафедра конструювання та технології виробів із шкіри
Кафедра технології та конструювання швейних виробів
Кафедра тепломасообмінних процесів
Кафедра технології трикотажного виробництва

Кафедра ергономіки і проектування одягу

Керівник: доктор технічних наук, професор КОЛОСНІЧЕНКО МАРИНА ВІКТОРІВНА

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0436, 1-0283

Телефон для довідок: 256-21-84, 256-29-71

Навчальні і лабораторні приміщення

До складу кафедри входять 5 навчальних аудиторії, 2 спеціалізовані лабораторії, 4 навчальні майстерні для проходження виробничої практики.

Наукові дослідження на кафедрі здійснюються в двох спеціалізованих лабораторіях. В лабораторії засобів індивідуального захисту, яку очолює д.т.н., проф. Колосніченко М.В., виконуються роботи за науковою тематикою «Створення конкурентноздатного спеціального захисного одягу».

В лабораторії по дослідженню антропометричних характеристик фігури людини під керівництвом декана факультету ТЛП к.т.н, проф. Зубкової Л.І. та к.т.н., доц. Цимбал Т.В. проводяться антропометричні обміри фігур дітей та дорослих різних вікових груп з метою систематизації антропометричних даних та розробки стандартів.

Наукова діяльність

Участь викладачів в науково-дослідній та творчій роботі на кафедрі здійснюється у таких формах: науково-дослідна робота, яка включена до навчального процесу; участь у наукових конференціях, конкурсах; участь у винахідницькій діяльності; відображення результатів досліджень у наукових виданнях.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри виконується за приоритетним напрямком розвитку науки і техніки «Нові науковомісткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та спеціального призначення», що, зокрема, передбачає такі основні розділи наукової діяльності кафедри:

* теоретичні та практичні основи створення спеціального, виробничого, форменого, спортивного одягу та технологічних процесів раціонального використання матеріалів (науковий керівник — д.т.н., проф. Колосніченко М.В.);
* теоретичні та практичні основи методології розробки розмірної типології населення України та системи манекенів (науковий керівник — к.т.н., доц. Цимбал Т.В.);
* теоретичні та практичні основи проектування виробів різного призначення (науковий керівник — к.т.н., доц. Арцева О.О.).

Викладачі, аспіранти та студенти кафедри здійснюють наукові дослідження за сучасними актуальними темами та приймають участь у регіональних та міжнародних конференціях, зокрема, в ювілейній міжнародній науково-методичній конференції «Реалізація принципів і завдань Болонського процесу в Україні», міжнародному семінарі «Японський досвід в сфері співробітництва наукової спільноти, промислового сектора та державних структур», семінарі в рамках міжнародної спеціалізованої виставки «Тканини, нитки, фурнітура», міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні екологічно-безпечні тепломасообміні процеси в технологіях легкої промисловості», виставці «Військове обмундирування, спецодяг, засоби захисту», міжнародному науково-методичному семінарі «Філософія національного костюма: проблеми та перспективи підготовки фахівців» тощо.

За результатами наукових досліджень за два останні роки співробітниками кафедри захищені дві кандидатські дисертації, опубліковано 4 навчальних посібника, біля 15 наукових статей в фахових журналах, отримано 9 патентів, представлено понад 45 доповідей на конференціях. Кадровим потенціалом кафедри є 9 аспірантів, з яких 4 працюють асистентами кафедри.

Щороку на кафедрі ЕПО проводиться Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів, на якій студенти, магістри та аспіранти демонструють свій науковий і творчій потенціал та результати власних наукових досліджень.

Наукові школи

На кафедрі сформувалися три наукові школи:

* напрям проектування спеціального одягу очолює проф. Колосніченко М.В.,
* конструювання швейних виробів різного асортименту — проф. Агошков Л.О.
* напрям робіт по дослідженню антропометричних характеристик фігур жінок, чоловіків і дітей очолює проф. Зубкова Л.І.

Наукове співробітництво

Кафедра співпрацює з фахівцями фірми САПРЛегпром (м. Луганськ, Україна), які є розробниками системи автоматизованого проектування (САПР) одягу «JULIVI».

Нові розробки спеціального захисного, форменого та спортивного одягу виконуються на замовлення МО, МНС та Мінмолодьспорту. Здійснюється плідне наукове співробітництво кафедри з науково-виробничими об'єднаннями «Катран», «Ікар», «Віком», на яких наукові розробки викладачів, аспірантів та магістрів кафедри впроваджуються в виробництво.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

1. Геометрія поверхонь одягу.
2. Гігієна одягу.
3. Ергономіка.
4. Інтелектуальна власність та науково-дослідна робота.
5. Конструктивне моделювання одягу.
6. Новітні технології виготовлення одягу.
7. Оптимізація проектування технологічних процесів підготовчо-розкрійного виробництва.
8. Основи комп'ютерного проектування одягу.
9. Основи композиції та художньої графіки.
10. Основи конструювання виробів.
11. Основи прикладної антропології та біомеханіки.
12. Основи проектування та виробництва одягу.
13. Основи творчої діяльності.
14. Основи технічної творчості та патентознавства.
15. Проектування асортименту одягу.
16. Проектування асортименту одягу різного призначення.
17. Проектування одягу на різні типи фігур.
18. Проектування пластичної форми одягу.
19. Проектування промислових систем одягу.
20. Проектування спеціального одягу.
21. Сучасні промислові технології виготовлення одягу.
22. Сучасні технології моделювання та художнього оздоблення одягу.
23. Технічна підготовка виробництва та проектування технологічних процесів.

Навчально-методичне забезпечення

Всі дисципліни кафедри повністю забезпечені навчально-методичною літературою. Підготовлено електронні конспекти лекцій, методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних робіт, навчальні посібники та підручники з дисциплін.

Викладачами кафедри проф. Сушан А.Т., проф. Колосніченко М.В., проф. Агошковим Л.О., доц. Цимбал Т.В., доц. Остапчуком І.П., доц. Поліщук О.І., доц. Білоусовою Г.Г., доц. Літвіненко Г.Є., ст. викл. Масловською Л.О., ст. викл. Петрик М.М., ст. викл. Кисленко І.А. за останні роки видано 5 монографій та 13 підручників.

Спеціальності

Кафедра проводить підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності «Швейні вироби» з кваліфікацією інженер-технолог-конструктор.

Також на кафедрі відкрито спеціалізацію «Конструювання швейних виробів». Студенти, які навчаються за цією спеціалізацією поряд з поглибленим вивченням основ конструювання одягу мають можливість опанувати сучасні спеціалізовані дисципліни: «Конструктивне моделювання одягу», «Ергономіка», «Гігієна одягу», «Проектування пластичної форми одягу», «Сучасні промислові технології виготовлення одягу», «Сучасні технології моделювання та художнього оздоблення одягу», «Проектування одягу на різні типи фігур» тощо.

Студенти

Сьогодні на кафедрі навчається біля 2,5 тис. студентів, з яких 500 — денної, більше 1000 — заочної та дистанційної та біля 100 студентів вечірньої та скороченої форм навчання.

Перспективи для студентів

Освітня діяльність на кафедрі ЕПО здійснюється в напрямку підготовки модельєрів, конструкторів, дизайнерів сучасного модного одягу, які після закінчення університету з успіхом працюють в промисловому швейному виробництві, керівниками швейних підприємств різної потужності, займаються проектуванням одягу на індивідуальні замовлення та працюють в творчих майстернях провідних українських дизайнерів.

Випускники кафедри ЕПО успішно працюють дизайнерами, конструкторами, технологами, експертами в індустрії моди.

Доброю традицією кафедри ЕПО стало проведення Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Швейні вироби». Список учасників кожного року поповнюється. Найкращі студенти з вищих навчальних закладів України показують рівень підготовки та представляють свої професійні школи. Змагання зі спеціальності проводяться з теоретичних та практичних питань, переможці визначаються за 10 номінаціями.

Студенти кафедри беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах молодих модельєрів-дизайнерів: в міжнародному конкурсі „Печерські каштани“, якій проходить в нашому університеті, у всеукраїнському конкурсі «Новий колорит» в м. Мукачеві, в конкурсі «Автограф» в рамках виставки «Kyiv Fashion», в демонстрації колекцій на показах «Сезони моди» тощо.




 

Факультети

Факультет хімічних технологій
Декан: доцент, кандидат технічних наук ДОЛГІХ..
Факультет технологічного обладнання і систем управління
Декан: доцент, кандидат технічних наук КОНЬКОВ ГЕОРГІЙ..
Інженерно-економічний факультет
Декан: професор, кандидат технічних наук ЯЦИШИНА..
Факультет дизайну
Декан: професор, доктор технічних наук КОЛОСНІЧЕНКО..
Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)
Декан: кандидат технічних наук, доцент ЗУБКОВА ЛЮДМИЛА..

 

Інженерно-економічний факультет

Кафедра фінансів
..
Кафедра політичної економії
..
Кафедра економіки, обліку і аудиту
Керівник: доктор економічних наук, професор ГРЕЧАН..
Кафедра маркетингу
Керівник: кандидат технічних наук, доцент ЛАБУРЦЕВА..

 

Факультет дизайну

Кафедра філософії та культурології
Керівник: Керівник: доктор філософських наук, професор ПРИЧЕПІЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний..
Кафедра графіки та нарисної геометрії
Керівник: кандидат технічних наук, доцент КНЯЗЄВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 13-й..
Кафедра рисунка та живопису
Керівник: заслужений художник країни, доцент КОЛЄСНІКОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,..
Кафедра дизайну
Керівник: кандидат технічних наук, доцент СУВОРОВА ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНААдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд...
Кафедра дизайну інтер’єру і меблів
Керівник: доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України САЗОНОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул...

 

Факультет хімічних технологій

Кафедра українознавства
Керівник: виконуючий обов'язки завідувача кафедрою кандидат історичних наук, доцент ПРОДАНЮК ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧАдреса: м. Київ, вул...
Кафедра вищої математики
Керівник: доктор фізико-математичних наук, професор ЗАДЕРЕЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4,..
Кафедра фізики
Керівник: професор Клименко Анатолій ПавловичАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд.4-0901 — 4-1010Телефон..
Кафедра промислової фармації
Керівник: кандидат хімічних наук, професор СТРОКАНЬ АЛЛА ПАВЛІВНААдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0214,..
Кафедра опоряджувального виробництва
Керівник: доктор хімічних наук, професор РОМАНКЕВИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд...


Добавить комментарий!