Кафедра техногенної безпеки. Факультет технологічного обладнання і систем управління. Київський Національний Університет Технологій та Дизайну

> Київський національний університет технології та дизайну > Факультети > Факультет технологічного обладнання і систем управління

 

Інститут післядипломної освіти
Інститут довузівської, прискореної, індивідуальної підготовки
Факультети
Студентський клуб
Коледж КНУТД
Приймальна комісія
Студентський будинок моди
Навчання
Інститут заочної та дистанційної освіти
 

Факультет технологічного обладнання і систем управління

Кафедра автоматизації та комп’ютерних систем
Кафедра електроніки та електротехніки
Кафедра електромеханічних систем
Кафедра інженерної механіки
Кафедра інформатики
Кафедра машин легкої промисловості
Кафедра метрології, стандартизації та сертифікації
Кафедра політології та соціології
Кафедра техногенної безпеки

Кафедра техногенної безпеки

Керівник: доктор технічних наук, професор ПАНАСЮК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 3, ауд. 3-206

Телефон для довідок: 256-29-54

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра техногенної безпеки має в своєму розпорядженні необхідну матеріально — технічну і лабораторну бази для навчання студентів, що включає 4 учбові спеціалізовані аудиторії та 4 учбові лабораторії (по визначенню параметрів шкідливих та небезпечних чинників виробничого середовища, лабораторію по захисту від надзвичайних ситуацій, лабораторію промислової екології і науково-дослідну екоаналітичну лабораторію).

Наукова діяльність

Навчальний процес на кафедрі доповнюють науково-дослідницькі роботи. Співробітники кафедри проводять наукові дослідження і виконують експериментальні дослідження з напрямків: розробка теоретичних основ зменшення негативних впливів технологічного устаткування з обертовими ємкостями на довкілля та працюючих; задачі стандартизації по безпечним умовам праці та вплив їх на якість продукції і зменшення травматизму на підприємствах легкої промисловості; основні напрями адаптивної стратегії техногенної цивілізації; дослідження екологічних чинників впливу на стан навколишнього середовища (ліцензування податки, страхування); розробка рекомендацій по проектуванню ефективної системи вентиляції виробничих приміщень швейного підприємства з зосередженими джерелами шкідливих речовин.

Кафедра техногенної безпеки має багаторічні та плідні контакти з виробничими підприємствами та науковими інститутами в сфері захисту навколишнього середовища, охорони праці на виробництві: інститути хімії води, біоколоїдної хімії НАН України, Український науково-дослідний інститут шкіряної промисловості, Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем, Закрите акціонерне товариство (ЗАТ) «Чинбар» та інші. Така співпраця надає можливість знайомити студентів в навчальному процесі з останніми ефективними науковими розробками.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

1. Безпека життєдіяльності.
2. Безпека життєдіяльності в хімічній технології.
3. Екологія.
4. Основи екології.
5. Основи екології та безпека життєдіяльності
6. Промислова екологія
7. Управління та організація природоохоронної діяльності на промислових підприємствах.
8. Основи охорони праці.
9. Охорона праці.
10. Охорона праці в хімічній технології
11. Охорона праці в галузі (з елементами ЦО)
12. Цивільна оборона.

Навчально-методичне забезпечення

Навчальний процес забезпечено підручниками, методичними вказівками, завданнями до практичних робіт, тестами для оцінки знань студентів як в друкованому так і в електронному вигляді.

Спеціальності

Кафедра не є випускаючою (профілюючою).

Кафедра забезпечує навчання студентів з дисциплін, що викладаються, для всіх спеціальностей університету.
 

Факультети

Факультет хімічних технологій
Декан: доцент, кандидат технічних наук ДОЛГІХ...
Факультет технологічного обладнання і систем управління
Декан: доцент, кандидат технічних наук КОНЬКОВ ГЕОРГІЙ...
Інженерно-економічний факультет
Декан: професор, кандидат технічних наук ЯЦИШИНА...
Факультет дизайну
Декан: професор, доктор технічних наук КОЛОСНІЧЕНКО...
Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)
Декан: кандидат технічних наук, доцент ЗУБКОВА ЛЮДМИЛА...

 

Інженерно-економічний факультет

Кафедра фінансів
...
Кафедра політичної економії
...
Кафедра економіки, обліку і аудиту
Керівник: доктор економічних наук, професор ГРЕЧАН...
Кафедра маркетингу
Керівник: кандидат технічних наук, доцент ЛАБУРЦЕВА...

 

Факультет дизайну

Кафедра філософії та культурології
Керівник: Керівник: доктор філософських наук, професор ПРИЧЕПІЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний...
Кафедра графіки та нарисної геометрії
Керівник: кандидат технічних наук, доцент КНЯЗЄВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 13-й...
Кафедра рисунка та живопису
Керівник: заслужений художник країни, доцент КОЛЄСНІКОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,...
Кафедра дизайну
Керівник: кандидат технічних наук, доцент СУВОРОВА ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНААдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд....
Кафедра дизайну інтер’єру і меблів
Керівник: доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України САЗОНОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул....
Кафедра художнього моделювання костюма
Керівник: кандидат технічних наук, професор, член Спілки дизайнерів України НІКОЛАЄВА ТЕТЯНА ВАДИМІВНААдреса: 01011 м. Київ, вул....

 

Факультет хімічних технологій

Кафедра українознавства
Керівник: виконуючий обов'язки завідувача кафедрою кандидат історичних наук, доцент ПРОДАНЮК ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧАдреса: м. Київ, вул....
Кафедра вищої математики
Керівник: доктор фізико-математичних наук, професор ЗАДЕРЕЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4,...
Кафедра фізики
Керівник: професор Клименко Анатолій ПавловичАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд.4-0901 — 4-1010Телефон...
Кафедра промислової фармації
Керівник: кандидат хімічних наук, професор СТРОКАНЬ АЛЛА ПАВЛІВНААдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0214,...
Кафедра опоряджувального виробництва
Керівник: доктор хімічних наук, професор РОМАНКЕВИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд....
Кафедра технології шкіри та хутра
Керівник: кандидат технічних наук, доцент КАСЬЯН ЕДУАРД ЄВГЕНОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0210,...


Контактна форма.