Кафедра машин легкої промисловості. Факультет технологічного обладнання і систем управління. Київський Національний Університет Технологій та Дизайну

> Київський національний університет технології та дизайну > Факультети > Факультет технологічного обладнання і систем управління

 

Інститут післядипломної освіти
Інститут довузівської, прискореної, індивідуальної підготовки
Факультети
Студентський клуб
Коледж КНУТД
Приймальна комісія
Студентський будинок моди
Навчання
Інститут заочної та дистанційної освіти
 

Факультет технологічного обладнання і систем управління

Кафедра автоматизації та комп’ютерних систем
Кафедра електроніки та електротехніки
Кафедра електромеханічних систем
Кафедра інженерної механіки
Кафедра інформатики
Кафедра машин легкої промисловості
Кафедра метрології, стандартизації та сертифікації
Кафедра політології та соціології
Кафедра техногенної безпеки

Кафедра машин легкої промисловості

Керівник: заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор ОРЛОВСЬКИЙ БРОНІСЛАВ ВІКЕНТІЙОВИЧ

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0284а

Телефон для довідок: 256-29-18

Навчальні і лабораторні приміщення

Лабораторії: швейних машин, трикотажних машин, взуттєвих машин, РКТМ, монтажу, експлуатації та ремонту машин, комп'ютерний клас, музей машин легкої промисловості і винаходів кафедри, клас діючого обладнання.

Наукова діяльність

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЗА ДЕРЖБЮДЖЕТНОЮ ТЕМАТИКОЮ

З 1951 по 1965 р. кафедра виконувала науково-дослідну роботу Ш-04-63 «Класифікація механізмів швейних машин» (науковий керівник доцент Маракушев Є.О.). В послідуючі роки під науковим керівництвом В.О. Пищикова кафедра виконала НДР за темами:

* Ш-05-68 «Удосконалення механізмів машин швейного виробництва»;
* Ш-03-73 «Дослідження можливостей покращення функціональних і експлуатаційних характеристик швейних машин, при роботі в режимі великих швидкостей»;
* Ш-0-77 «Розробка і дослідження функціональних механізмів обладнання швейного виробництва з метою збільшення його продуктивності».

З 1981 року колектив кафедри працював над завданням 2.2.4 «Автоматизація процесів підготовчо-розкрійного виробництва» (науковий керівник В.О. Скатєрной) і завданням 2.2.5 «Удосконалення швейних машин (науковий керівник В.О.Пищиков) розділу «Створення великопродуктивного обладнання», ЦКП «Покращення якості і підвищення ефективності виробництва одягу».

В результаті досліджень були отримані нові наукові данні по типовим механізмам машин галузі, розроблені нові технологічні процеси. Наприклад, розроблено спосіб отримання 2-х ниткового ланцюгового стібка з закрученими петлями (В.О. Пищиков, В.С. Хлістунов); розроблено спосіб утворення двох ниткових ланцюгових стібків при шитті як в прямому, так і зворотному напрямку (В.О. Пищиков) та ін.

Постійно нові наукові дані, що отримані в результаті проведених досліджень запроваджуються у курси, що викладаються на кафедрі, а саме: «Проектування машин легкої промисловості»; «Основи РКТМ»; «Основи автоматизованого проектування машин» та інші, а також використовуються студентами в курсовому і дипломному проектуванні.

Останні роки НДР на кафедрі МЛП виконується викладачами в рамках другої половини робочого дня по держбюджетній ЦКП університету „Обладнання, системи керування і контролю якості виробів легкої промисловості“, а також по держбюджетній ЦКП з проблем вищої школи (науковий керівник к.т.н. проф. КДУТД Федоров Ю.Д.). Основним науковим напрямком кафедри є тема «Вдосконалення методів проектування машин легкої промисловості» — науковий керівник д.т.н., професор Орловський Б. В.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЗА ГОСПДОГОВІРНОЮ ТЕМАТИКОЮ

За період з 1966 по 1981 р. кафедрою виконано 15 НДР за госпдоговірною тематикою об'ємом більше 100 тис. крб., з економічним ефектом біля 400 тис.крб.

В тому числі в 1966-67 рр. для фабрики імені Р.Люксембург виконана НДР «Дослідження відтягування полотна на швидкохідних основов'язальних машинах» а також «Розробка системи автоматичного регулювання ниткоподачі і дослідження процесу відтягування полотна» (науковий керівник В.О. Пищиков, відповідальний виконувач Ю.Д. Федоров).

В 1968-70 рр. для Московського трикотажного комбінату виконана робота на тему «Дослідження і розробка змащування імпортного обладнання», для Полтавської і інших швейних фабрик — «Розробка механізмів до машини 51-А кл. ПМЗ для отримання двох голкової 4-х ниткової стрічки», «Удосконалення механізмів машини 4-х ниткового сточувально-обметувального стібка» (науковий керівник В.О. Пищиков, відповідальний виконувач В.С. Хлістунов).

В 1971 році для Київської швейної фабрики «Україна» виконана робота «Розробка і дослідження приладу для вимірювання витрат нитки в процесі роботи швейних машин (науковий керівник В.О. Пищиков, відповідальний виконувач аспірант О.М.Гордєєв).

В період 1965-72 рр. В УкрНІІШПі під науковим керівництвом В.О. Пищикова виконаний ряд робіт, в тому числі «Комплексна механізація і автоматизація підготовчо-розкрійного виробництва», «Удосконалення технології виготовлення одягу з використанням ланцюгових стібків».

В 1979-80 р. для ЕПКТБ „Будпластик за темою №745 виконана робота «Проектування лабораторної установки для сточування спецпакетів склотканини» (об'єм фінансування НДР 10000 крб., науковий керівник В.О. Пищиков, відповідальний виконувач аспірант С.М. Глобенко).

Для Брестської фабрики верхнього трикотажу за темою № 748 виконана НДР «Механізація транспорту сировини і напівфабрикатів в в'язальному цеху верхнього трикотажу» (об'єм фінансування роботи 70 тис. крб., науковий виконувач О.М. Гордєєв).

Для Київського експериментального заводу (КЕМЗ) виконана НДР № 667 «Дослідження процесу поштучного відокремлення пористих неметалевих матеріалів зі стосу» (об'єм фінансування 13 тис. крб., економічний ефект 26 тис. крб., науковий керівник Б.В. Орловський).

Для Баришевського заводу «Блискавка» виконана госпдоговірна НДР за темою № 773 «Удосконалення процесу і обладнання для автоматичного прошивання і складання на швейній машині складної фурнітури» (об'єм фінансування 17 тис. крб. економічний ефект 143 тис. крб., науковий керівник Б.В. Орловський, відповідальний виконувач аспірант Дзюба В.І.).

За результатами проведених досліджень отримані наукові дані, які дали розвиток і удосконалення методів дослідження, розрахунку і проектування обладнання галузі.

Наприклад, розроблені теоретичні основи проектування форми робочих поверхонь пристроїв для формування країв деталей крою з текстилю при їх утворювання на швейних машинах. На цій основі розроблені і впроваджені на фабриках МЛП СРСР комплекти пристроїв малої механізації. Розроблена «Методика проектування пристроїв формування» була прийнята відомчою комісією МЛП СРСР. Економічний ефект від впровадження роботи склав 1 млн. 200 тис. крб.

Розроблена методика порівняльної оцінки пристроїв для зберігання тканини, методика розрахунку оптимальних параметрів пристроїв з чарунками на гнучких тягових органах, призначених для зберігання тканини. Методики знайшли широке розповсюдження в масштабах країни. Створено принципово новий прилад для визначення характеристик текстильних виробів, впровадженій в лабораторії УкрНІІШП (автори В.О. Пищиков, О.М. Гордєєв), а також розроблений метод реконструкції швейних машин 51 кл.ПМЗ (автори В.О. Пищиков, В.С. Хлістунов).

За результатами госпдоговірних науково-дослідних робіт, проведених до 1981 р. опубліковано більше 30 робіт, в тому числі отримано 6 авторських свідоцтва на винаходи.

За результатами науково-дослідних робіт на наукових конференціях КТІЛП, на республіканських і союзних наукових конференціях до 1981 р. членами кафедри зроблено більше 250 доповідей.

З 1983 року члени кафедри вели НДР за цільової комплексної програмою (ЦКП) «Одяг» — О.М. Гордєєв, Б.В. Орловський, В.А. Горобец, Л.А. Бакан, В.С.Хлістунов, Б.В. Щегловський, С.В. Машинцев, В.І. Мілохин, Г.Д. Заховавко, В.О. Пищиков (науковий керівник) та по ЦКП «Трикотаж» — В.П. Волощенко, О.Л. Сімонов, Ю.Д. Федоров, М.В. Тугай.

Основні розробки кафедри за госпдоговірною тематикою, які впроваджені в виробництво, починаючи з кінця 80х років:

1. На два роки раніше ніж в Японії створена швейна машина і швейний тренажер для незрячих; на Баришевському заводі «Блискавка» впроваджена спеціальна швейна машина для виготовлення застібки-блискавка; в УкрНДІ швейної промисловості впроваджено розроблений швейний автомат з числовим програмним управлінням; розроблена і впроваджена у виробництво швейна машина човникового стібка з мікропрцесорним управлінням; в Ужгородському УПП-2 впроваджений у виробництво двоголовочний напівавтомат з біротативним електроприводом для сточування робочих рукавиць по контуру (Орловський Б.В.).
2. Разом з Київським радіозаводом розроблена базова побутова багатоопераційна швейна машина ПШМ-1 з нецентрально шпульним човниковим пристроєм з вертикальною віссю обертання (Пищиков В.О., Орловський Б.В.).
3. Разом з НВО «Завод Арсенал» розроблена базова машина з вертикальною віссю обертання човника (Щербань Ю.Ю.).
4. НДР № 133, ДР № 81.89 / 0064899, 1989 р. «Дослідження та створення експериментального зразка швейного агрегату для виготовлення трубчатого виробу суцільно кроєного полотна». Госпдоговір виконувався спільно з НДІ «Скловолокно». Впроваджений в будівельних організаціях м. Москви (науковий керівник Горобець В.А., відповідальний виконавець Щербань Ю.Ю.).
5. НДР №8/6, №165 / 5589150. ДР № 01.90 / 002371, 1990 р. «Дослідження транспортування тканини в швейних агрегатах з рушіями з мікро жорсткою поверхнею». Впроваджений НПО «Легпроммеханізація» і підприємствах міст Києва, Одеси, Мінська (науковий керівник Горобець В.А., відповідальний виконавець Щербань Ю.Ю.).
6. НДР № 07./35431. ДР № 01.4003275, 1993 р. «Автоматизована система розрахунку кінематичних та кінетостатичних параметрів кулачкових та важільних механізмів». Впроваджено в НПО «Арсенал», НПО «Буревісник», НПО «Точність» м. Тула (науковий керівник Горобець В.А., відповідальний виконавець Щербань Ю.Ю.).

Наукова школа

Зародження наукової школи професора Пищикова В.О. «ПРОЕКТУВАННЯ ШВЕЙНИХ МАШИН», відноситься до часу початку підготовки наукових кадрів через аспірантуру на кафедрі.

З 1990 року наукова школа булла розширена і перетворилася в наукову школу «ПРОЕКТУВАННЯ МАШИН ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» — наукові керівники д.т.н. проф. Б.В. Орловський і проф. В.О. Пищиков. Зародження і розвиток наукової школи відноситься до часу початку підготовки наукових кадрів через аспірантуру на кафедрі,

НАУКОВИЙ НАПРЯМОК «ПРОЕКТУВАННЯ ШВЕЙНИХ МАШИН І НАПІВАВТОМАТІВ»:

1. Розроблені теоретичні основи проектування швейних зигзаг машин з обертовими і коливними човниковими пристроями (Пищиков В.О.).
2. Розроблені теоретичні основи проектування машин ланцюгових стібків класу 400 (Пищиков В.О.).
3. Розробленіі наукові основи проектування автоматизованих машин для виробництва одягу (Орловський Б.В.).
4. Розроблені наукові засади проектування механізмів ниткоподачі машин ланцюгового стібка (Горобець В.А.).
5. Розроблені методи проектування функціонально досконалих механізмів швейних, трикотажних і взуттєвих машин: 5.1. Досліджуються типові кривошипно-коромислові та кулісні механізми ниткопритягувача нової структури з двома і трьома вічками та накопичувачем нитки, що забезпечують підвищення відповідності дійсної подачі нитки Р? (j) закону необхідної подачі Р (j) (Орловський Б.В., Пищиков В.О., Абрінова Н.С., Мачульський В.Б.). 5.2.Досліджуються механізми ниткопритягувача машин ланцюгових стібків класу 400 (Горобець В.А., Манойленко О.П.).
6. Розроблено програмне забезпечення для кінематичного і динамічного аналізу важільних механізмів машин легкої промисловості (Щербань Ю.Ю.)
7. Виконаний синтез механізму змінної за цикл петлеутворення структурою і пружними ланками для прокачування гребінки з вушковими голками побутових основов'язальних машин (Орловський Б.В., Дворжак В.М.).
8. Розроблені вдосконалені механізми автоматизованого завантаження взуттєвих машин деталями низу взуття (Янкін Л.М., Поповиченко С.А.)
9. Розробляються методи синтезу нового класу механізмів — «квазі-механізмів» циклових швейних напівавтоматів (Орловський Б.В., Кошель Г.В.)

За результатами підсумків НДР за 2002 рік кафедра посіла 5 місце в університеті, в 2003 році 1 місце з патентно-ліцензійної роботи (отримано 16 патентів на винаходи), а в 2004 за результатами підсумків НДР університету — четверте місце серед випускаючих кафедр. У 2000 — 2003 роках вчені кафедри надіслали 54 доповіді до 15 міжнародних наукових конференцій, але змогли взяти участь лише в трьох. Надруковано 157 наукових робіт, з яких 15 вийшло за кордоном і 55 робіт за участю студентів. В 2004 році викладачами і аспірантами опубліковано 54 наукові праці, в тому числі отримано 13 патентів на винаходи. В 2004 і 2005 році кафедра взяла участь в роботі I і III українсько-польської наукової конференції (м. Сатанів і м. Хмельницький).

На кафедрі діє аспірантура і докторантура. За останні 5 років захищена 1 докторська дисертація — 2000 рік (доцент Щербань Ю. Ю.), 2 докторських дисертації підготовлені до захисту (доцент Дзюба В. І. і доцент кафедри Оборський І. Л.), захищені 3 кандидатські дисертації (ас. Чорно-Іванов В. С., асп. Білей Н. В., асп. Мостіпан О.М.). По стану на кінець 2007 р. підготовлені до захисту 2 кандидатські дисертації асп. Манойленко О.П. (наук. керівник Горобець В.А.) і ас. Дворжак В.М. (наук. керівних Орловський Б.В.). Зараз в аспірантурі кафедри навчається 3 пошукачі вченого ступеню к.т.н.

Кафедра проводить велику роботу по атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в спеціалізованих вчених радах Д 26.102.02 (голова д.т.н. проф. Бурмистенков О.П.), Д 26.102.03 (голова д.т.н. проф. Кострицький В.В.) та К 26.102.01 (голова д.т.н. проф. Зенкін А. С.), а також постійно бере участь в роботі експертної ради з галузевого машинобудування ВАК України.

В рамках міжнародних зв'язків кафедра виконує науково-дослідну роботу з проблем вищої школи — шифр теми 8-6.2/02 «Методичне забезпечення навчання іноземних студентів» — виконавець доцент Черяк Ю. В).

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

1. Обладнання легкої промисловості
2. Проектування обладнання легкої промисловості
3. Основи автоматизованого проектування машин
4. Монтаж, експлуатація та ремонт машин легкої промисловості
5. Основи розрахунку та конструювання машин
6. Механічна технологія та обладнання підприємств
7. Хімічна технологія та обладнання підприємств
8. Ремонт та експлуатація побутових машин
9. Надійність машин галузі
10. НДРС та інтелектуальна власність
11. Ергономіка технологічних машин
12. Основи комп'ютерного проектування машин
13. Вступ до фаху
14. Курсове проектування
15. Дипломне проектування
16. Устанкування виготовлення виробів (швейне виробництво)
17. Устанкування виготовлення виробів (взуттєве виробництво)
18. Технологічне обладнання галузі

Спеціальності

Кафедра готує інженерів-механіків (спеціалістів) і магістрів-механіків за спеціальністю «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування».

Студенти

За час, який пройшов з моменту першого набору рейтинг спеціальності значно зріс і в 2006/2007 навчальному році на спеціальність «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» було зараховано 78 чоловік, з яких 52 студента навчаються на контрактній основі.

Перспективи для студентів

В результаті вивчення професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін, виконання лабораторних робіт, проведення практичних занять, самостійної роботи, в тому числі виконання та захисту курсового і дипломного проектів з спеціальності, інженер-механік буде:

* знати алгоритми проведення синтезу спеціальних механізмів технологічного обладнання легкої промисловості; з використанням сучасних комп'ютерних технології;
* мати тверді навички проведення спеціальних розрахунків та визначення необхідних даних, з використанням загально-технічної та спеціальної літератури;
* вміти конструювати типові спеціальні механізми та їх специфічні деталі з використанням пакетів AutoCad і SolidWorks;
* володіти сучасними навичками автоматизованої безпаперової технології розробки конструкторської документації яка виконується на стадіях реального проектування і яка застосовується в САD/САМ/САЕ-системах сучасних СALS-технологiях.
 

Факультети

Факультет хімічних технологій
Декан: доцент, кандидат технічних наук ДОЛГІХ...
Факультет технологічного обладнання і систем управління
Декан: доцент, кандидат технічних наук КОНЬКОВ ГЕОРГІЙ...
Інженерно-економічний факультет
Декан: професор, кандидат технічних наук ЯЦИШИНА...
Факультет дизайну
Декан: професор, доктор технічних наук КОЛОСНІЧЕНКО...
Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)
Декан: кандидат технічних наук, доцент ЗУБКОВА ЛЮДМИЛА...

 

Інженерно-економічний факультет

Кафедра фінансів
...
Кафедра політичної економії
...
Кафедра економіки, обліку і аудиту
Керівник: доктор економічних наук, професор ГРЕЧАН...
Кафедра маркетингу
Керівник: кандидат технічних наук, доцент ЛАБУРЦЕВА...

 

Факультет дизайну

Кафедра філософії та культурології
Керівник: Керівник: доктор філософських наук, професор ПРИЧЕПІЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний...
Кафедра графіки та нарисної геометрії
Керівник: кандидат технічних наук, доцент КНЯЗЄВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 13-й...
Кафедра рисунка та живопису
Керівник: заслужений художник країни, доцент КОЛЄСНІКОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,...
Кафедра дизайну
Керівник: кандидат технічних наук, доцент СУВОРОВА ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНААдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд....
Кафедра дизайну інтер’єру і меблів
Керівник: доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України САЗОНОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул....
Кафедра художнього моделювання костюма
Керівник: кандидат технічних наук, професор, член Спілки дизайнерів України НІКОЛАЄВА ТЕТЯНА ВАДИМІВНААдреса: 01011 м. Київ, вул....

 

Факультет хімічних технологій

Кафедра українознавства
Керівник: виконуючий обов'язки завідувача кафедрою кандидат історичних наук, доцент ПРОДАНЮК ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧАдреса: м. Київ, вул....
Кафедра вищої математики
Керівник: доктор фізико-математичних наук, професор ЗАДЕРЕЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4,...
Кафедра фізики
Керівник: професор Клименко Анатолій ПавловичАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд.4-0901 — 4-1010Телефон...
Кафедра промислової фармації
Керівник: кандидат хімічних наук, професор СТРОКАНЬ АЛЛА ПАВЛІВНААдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0214,...
Кафедра опоряджувального виробництва
Керівник: доктор хімічних наук, професор РОМАНКЕВИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд....
Кафедра технології шкіри та хутра
Керівник: кандидат технічних наук, доцент КАСЬЯН ЕДУАРД ЄВГЕНОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0210,...


Контактна форма.