Кафедра інженерної механіки. Факультет технологічного обладнання і систем управління. Київський Національний Університет Технологій та Дизайну

> Київський національний університет технології та дизайну > Факультети > Факультет технологічного обладнання і систем управління

 

Інститут післядипломної освіти
Інститут довузівської, прискореної, індивідуальної підготовки
Факультети
Студентський клуб
Коледж КНУТД
Приймальна комісія
Студентський будинок моди
Навчання
Інститут заочної та дистанційної освіти
 

Факультет технологічного обладнання і систем управління

Кафедра автоматизації та комп’ютерних систем
Кафедра електроніки та електротехніки
Кафедра електромеханічних систем
Кафедра інженерної механіки
Кафедра інформатики
Кафедра машин легкої промисловості
Кафедра метрології, стандартизації та сертифікації
Кафедра політології та соціології
Кафедра техногенної безпеки

Кафедра інженерної механіки

Керівник: доктор технічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, відмінник вищої школи СРСР,відмінник освіти України, заслужений працівник легкої та харчової промисловості МНР, Академік Української технологічної Академії та Підйомно-транспортної Академії наук України ХОМЯК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 3, ауд. 3-0111

Телефон для довідок: 256-21-97

Навчальні і лабораторні приміщення

За кафедрою закріплено чотири лабораторії (1-0154, 1-0156, 3-0120, 3-0121), оснащення яких повністю відповідає програмним вимогам навчального процесу за такими дисциплінами: «Опір матерiалiв», «Деталi машин», «Прикладна механіка», «Основи конструювання i проектування», «Підйомно-транспортні пристрої», «Iсторія інженерної діяльності», «Теорія технічних систем».

Лабораторії оснащено такими лабораторними установками:

1. Універсальна випробувальна машина УММ-5 для випробувань матеріалів на розтягнення, стиск, згин та зріз;
2. Універсальна випробувальна машина SZF-1 для випробувань матеріалів на визначення модуля пружності;
3. Установка для визначення характеристик гвинтових циліндричних пружин;
4. Машина КМ-50 для випробувань матеріалів на кручення;
5. Установка СМ-7Б для визначення переміщень при згинанні консольної балки;
6. Установка СМ-4А для визначення переміщень при згинанні балки на двох опорах;
7. Установка для випробування косого згинання прямого бруса;
8. Установка для перевірки принципу взаємності робіт та визначення величини моменту защемлення статично невизначеної балки;
9. Установка СМ-24Б для випробувань деформацій просторового ламаного бруса;
10. Установка для випробувань стержнів на стійкість;
11. Установка СМ6М-П для визначення деформацій замкнутого кільця та прямокутної рами;
12. Установка СМ-21 для випробувань деформацій балки при згинаючому ударі;
13. Лабораторний стенд для вивчення конструкції та визначення основних параметрів двоступінчатого циліндричного зубчатого редуктора;
14. Лабораторний стенд для вивчення конструкції та визначення основних параметрів одноступінчатого черв'ячного редуктора;
15. Установка для випробування вантажних гвинтів;
16. Лабораторна установка ДП-ЗМ для визначення коефіцієнта корисної дії відкритої зубчатої передачі;
17. Лабораторна установка для визначення коефіцієнта корисної дії одноступінчатого черв'ячного редуктора;
18. Лабораторна установка ДП2К для дослідження роботи пасової передачі;
19. Лабораторна установка для дослідження роботи механічних варіаторів швидкості.

Лабораторії оснащено також наочними стендами для вивчення конструкцій нероз'ємних та роз'ємних з'єднань деталей машин, підшипників, передач (зубчатих, черв'ячних, пасових, ланцюгових, фрикційних), підйомно-транспортних пристроїв, макетами вантажопідйомного крана, ланцюгового конвеєра та стрічкового транспортера. На кафедрі є достатня кількість навчальних плакатів по вищеназваним дисциплінам. Лабораторія 3-0120 оснащена кіноапаратом та діапроектором. В навчальному процесі використовуються навчальні кінофільми.

На кафедрі є майстерня, оснащена токарним, свердлильним, фрезерним та заточним верстатами. Це дає змогу ремонтувати лабораторні обладнання та проводити навчальну практику зі студентами.

Наукова діяльність

За останні 5 років (2002-2007) кафедрою підготовлено одну докторську (Зенкін М.А. — захистив у 2005 р., науковий консультант проф. Піпа Б.Ф.) та дві кандидатські дисертації (Павленко Г.І - захистив у 2003 р., науковий керівник проф. Піпа Б.Ф.; Божко C.В. — робота представлена до захисту в спецраду Київського політехнічного інституту).

В даний час на кафедрі працюють над дисертаціями 4 пошукачі вчених ступенів (Ловейкіна С.О.; Куніна О.Ю.; Коробченко Є.О.; Рубанка М.М.).

Результати наукових досліджень кафедри за звітний період опубліковані в 5 монографіях, а саме:

* Піпа Б.Ф., Хомяк О.М., Павленко Г.І. Наукові основи проектування та удосконалення системи гальмування круглов‘язальних машин. — К.: КНУТД, 2003, 208 с.
* Піпа Б.Ф., Хомяк О.М., Павленко Г.І. Динаміка круглов‘язальних машин. — К.: КНУТД, 2005, 294 с.
* Піпа Б.Ф., Хомяк О.М., Марченко А.І. Нові конструкції деталей, вузлів та механізмів машин. — К.: КНУТД, 2006, 322 с.
* Піпа Б.Ф., Хомяк О.М., Марченко А.І. Приводи круглов'язальних машин (нові розробки та елементи розрахунку). — К.: КНУТД, 2007, 350 с.
* Піпа Б.Ф. Динаміка механізмів в'язання круглов'язальних машин; 416 с. — підготовлена до здачі в редакцію

та в 259 наукових статтях і тезах, з них по рокам:

* 2002 р. — 51 стаття;
* 2003 р. — 42 статті;
* 2004 р. — 41 статті;
* 2005 р. — 50 статей;
* 2006 р. — 40 статей;
* 2007 р. — 35 статей (станом на 14.09.07).

На нові розробки механізмів та машин легкої промисловості за останні 5 років (станом до 14.09.07) одержано 183 авторських свідоцтв та патентів на винаходи і корисні моделі.

Результати наукових досліджень використані при підготовці та виданні семи підручників та навчальних посібників, серед яких:

* Хомяк О.М., Ловейкіна С.О. З‘єднання деталей машин К.: 2002, 64 с.
* Хомяк О.М., Піпа Б.Ф. Передачі. К.: КНУТД, 2003, 167 с.
* Зенкін М.А., Піпа Б.Ф. Методи підвищення надійності та довговічності деталей та вузлів машин легкої промисловості (підручник з грифом Міністерства освіти і науки України). — К.: КНУТД, 2003, 264 с.
* Стежко А.В. Опір матеріалів. К.: КНУТД, 2004, 190 с.
* Хомяк О.М., Піпа Б.Ф., Ловейкіна С.О. Вали, підшипники, муфти. К.: КНУТД, 2005, 100 с.
* Піпа Б.Ф., Хомяк О.М., Чабан В.В. Підйомно-транспортні пристрої. К.: КНУТД, 2006, 144 с.

Наукові школи

На кафедрі діють три наукові школи:

1. Динаміка, надійність та довговічність плоских в'язальних машин — науковий керівник доктор технічних наук, професор Хомяк Олег Миколайович — підготував 8 докторів та кандидатів технічних наук.
2. Динаміка, надійність та довговічність круглов'язальних машин — науковий керівник доктор технічних наук, професор Піпа Борис Федорович - підготував 20 докторів та кандидатів технічних наук.
3. Наукові основи механіки ниток та формування тканин — науковий керівник доктор технічних наук, професор Васильченко Василь Миколайович — підготував 6 докторів та кандидатів технічних наук.

Кафедра підтримує наукові зв‘язки з науковцями зарубіжних країн:

* Московського державного текстильного університету ім. О.М.Косигіна;
* Московського державного університету дизайну та технологій;
* Санкт-Петербургського державного університету технологій та дизайну;
* Вітебського державного технологічного університету;
* Ризького технічного університету та іншими.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

Кафедра викладає 18 дисциплін:

1. Історія інженерної діяльності;
2. Основи інженерної механіки;
3. Деталі машин;
4. Експлуатація та обслуговування машин;
5. Електротехнічні і конструкційні матеріали;
6. Матеріалознавство і обробка металів;
7. Механічні засоби автоматики;
8. Опір матеріалів;
9. Основи конструювання і проектування;
10. Підйомно-транспортні пристрої;
11. Прикладна механіка;
12. Прикладна механіка і основи конструювання;
13. Теорія технічних систем;
14. Теорія механізмів і машин;
15. Теоретична механіка;
16. Технологічні основи машинобудування;
17. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство;
18. Технологія машинобудування та конструкційні матеріали.

Навчально-методичне забезпечення

Кафедрою розроблено комплект документів з науково-методичного забезпечення навчального процесу: освітньо-професійна програма, структурно-логічна схема, освітньо-кваліфікаційна характеристика, комплексні кваліфікаційні завдання, фонд кваліфікаційних завдань, навчальний план.

Кафедра забезпечує викладання 18 дисциплін на чотирьох факультетах КНУТД (технологічного обладнання та систем управління, інженерно-економічному, технологій легкої промисловості, хіміко-технологічному). В свою чергу, навчальний процес підготовки бакалаврів з «Інженерної механіки» забезпечують, крім кафедри інженерної механіки, ще 17 кафедр Університету.

За напрямом 0902 «Інженерна механіка» кафедра проводить навчальні заняття з дисциплін: історія інженерної діяльності, теоретична механіка, опір матеріалів, теорія механізмів і машин, теорія технічних систем, деталі машин, технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство, технологічні основи машинобудування, експлуатація та обслуговування машин, вступ до інженерної механіки, підйомно-транспортні пристрої. Для інших напрямків підготовки бакалаврів КНУТД викладаються дисципліни: теоретична механіка, прикладна механіка, основи конструювання і проектування, прикладна механіка і основи конструювання.

На основі кредитно-модульної системи навчання розроблено новий навчальний план підготовки бакалаврів напряму 0902 «інженерна механіка» терміном навчання 4 роки. Для усіх дисциплін, що викладаються кафедрою, розроблено комплекси навчально-методичного забезпечення до яких входять: програми, робочі програми, конспекти лекцій, методичні розробки, контрольні завдання тощо. При розробці комплексів враховано засади Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS) та кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП).

Видавниче та бібліотечно-інформаційне забезпечення організоване через бібліотеку КНУТД, де є в достатній кількості література з дисциплін кафедри, та лабораторію фотоофсетного друку, яка повністю забезпечує потреби кафедри.

При необхідності використання комп'ютерів навчальні заняття зі студентами проводяться в комп'ютерних класах університету.

Спеціальності

Кафедра є випускаючою (профілюючою) і забезпечує підготовку і випуск бакалаврів напряму «Інженерна механіка», студентів денної, заочної і дистанційної форм навчання. Підготовка бакалаврів здійснюється у повній відповідності з Державними стандартами вищої освіти за напрямом «Інженерна механіка» та основними засадами Болонського процесу.

Студенти

Кількість студентів, що навчаються за напрямком підготовки «Інженерна механіка» в 2007-2008 навчальному році — 281. Крім цього кафедра викладає дисципліни «Теоретична механіка» та «Прикладна механіка» для інших напрямків підготовки КНУТД.

Перспективи для студентів

Інженер-механік — це найнеобхідніша спеціальність в усі часи. Спеціалісти механіки завжди потрібні в усіх галузях промисловості, торгівлі та сільського господарства. Оберіть напрямок підготовки 0902 «Інженерна механіка» і будьте впевнені у своєму майбутньому — ви без роботи не залишитесь.
 

Факультети

Факультет хімічних технологій
Декан: доцент, кандидат технічних наук ДОЛГІХ...
Факультет технологічного обладнання і систем управління
Декан: доцент, кандидат технічних наук КОНЬКОВ ГЕОРГІЙ...
Інженерно-економічний факультет
Декан: професор, кандидат технічних наук ЯЦИШИНА...
Факультет дизайну
Декан: професор, доктор технічних наук КОЛОСНІЧЕНКО...
Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)
Декан: кандидат технічних наук, доцент ЗУБКОВА ЛЮДМИЛА...

 

Інженерно-економічний факультет

Кафедра фінансів
...
Кафедра політичної економії
...
Кафедра економіки, обліку і аудиту
Керівник: доктор економічних наук, професор ГРЕЧАН...
Кафедра маркетингу
Керівник: кандидат технічних наук, доцент ЛАБУРЦЕВА...

 

Факультет дизайну

Кафедра філософії та культурології
Керівник: Керівник: доктор філософських наук, професор ПРИЧЕПІЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний...
Кафедра графіки та нарисної геометрії
Керівник: кандидат технічних наук, доцент КНЯЗЄВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 13-й...
Кафедра рисунка та живопису
Керівник: заслужений художник країни, доцент КОЛЄСНІКОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,...
Кафедра дизайну
Керівник: кандидат технічних наук, доцент СУВОРОВА ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНААдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд....
Кафедра дизайну інтер’єру і меблів
Керівник: доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України САЗОНОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул....
Кафедра художнього моделювання костюма
Керівник: кандидат технічних наук, професор, член Спілки дизайнерів України НІКОЛАЄВА ТЕТЯНА ВАДИМІВНААдреса: 01011 м. Київ, вул....

 

Факультет хімічних технологій

Кафедра українознавства
Керівник: виконуючий обов'язки завідувача кафедрою кандидат історичних наук, доцент ПРОДАНЮК ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧАдреса: м. Київ, вул....
Кафедра вищої математики
Керівник: доктор фізико-математичних наук, професор ЗАДЕРЕЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4,...
Кафедра фізики
Керівник: професор Клименко Анатолій ПавловичАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд.4-0901 — 4-1010Телефон...
Кафедра промислової фармації
Керівник: кандидат хімічних наук, професор СТРОКАНЬ АЛЛА ПАВЛІВНААдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0214,...
Кафедра опоряджувального виробництва
Керівник: доктор хімічних наук, професор РОМАНКЕВИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд....
Кафедра технології шкіри та хутра
Керівник: кандидат технічних наук, доцент КАСЬЯН ЕДУАРД ЄВГЕНОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0210,...


Контактна форма.