Кафедра електромеханічних систем. Факультет технологічного обладнання і систем управління. Київський Національний Університет Технологій та Дизайну

> Київський національний університет технології та дизайну > Факультети > Факультет технологічного обладнання і систем управління

 

Інститут післядипломної освіти
Інститут довузівської, прискореної, індивідуальної підготовки
Факультети
Студентський клуб
Коледж КНУТД
Приймальна комісія
Студентський будинок моди
Навчання
Інститут заочної та дистанційної освіти
 

Факультет технологічного обладнання і систем управління

Кафедра автоматизації та комп’ютерних систем
Кафедра електроніки та електротехніки
Кафедра електромеханічних систем
Кафедра інженерної механіки
Кафедра інформатики
Кафедра машин легкої промисловості
Кафедра метрології, стандартизації та сертифікації
Кафедра політології та соціології
Кафедра техногенної безпеки

Кафедра електромеханічних систем

Керівник: заслужений діяч науки і техніки, доктор технічних наук, професор КОСТРИЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0107, 1-0109, 1-0111, 1-115а,б,в,г.

Телефон для довідок: 256-29-03

Навчальні і лабораторні приміщення

Навчальні приміщення кафедри мають площу 222 м?

На кафедрі створено чотири спеціалізовані аудиторії:

* технологічних процесів та проектування електропобутової техніки;
* електричних апаратів та електричних вимірювань;
* електричних машин;
* кафедральний комп'ютерний центр.

Наукова діяльність

Кафедра електромеханічних систем приймає активну участь у виконанні науково-дослідної роботи в університеті. У 2004 — 2007 роках вчені кафедри надіслали доповіді до 8 міжнародних зарубіжних конференцій. Надруковано 88 наукових робіт, з яких 6 вийшло за кордоном і 22 роботи за участю студентів, отримано 8 патентів, надруковано 5 монографій, 5 навчальних посібників. Зараз в аспірантурі та докторантурі кафедри проходять підготовку 6 молодих науковців, з яких 2 докторанти, 2 аспіранти та 2 пошукачі.

В університеті функціонує п'ять спеціалізованих рад з захисту докторських і кандидатських дисертацій, до складу яких входять 4 члени кафедри — проф, д.т.н. Кострицький В.В., Бурмістенков О.П., Злотенко Б.М., Петко І.В.). Професор Бурмістенков О.П. є головою спеціалізованої вченої ради Д26.102.02. Професор д.т.н. Кострицький В.В. є головою спеціалізованої вченої ради Д26.102.03.

Наукові школи

На кафедрі сформовано три наукові школи, роботи яких відомі не тільки в Україні, а й за її межами.

Перша з них стосується досліджень технологічних процесів, машин та апаратів, які використовуються в виробництві та експлуатації електропобутової техніці. Керівник цієї школи — д.т.н., заслужений діяч вищої освіти України, д.т.н., професор Бурмістенков О.П. З даного напряму за останні п'ять років захищені дві докторські дисертації (Злотенко Б.М. — 2003 р., та Панасюк І.В. — 2004 р.) та дві кандидатські дисертації.

Друга школа відома своїми дослідженнями та розробками технологічних процесів, машин та апаратів, які використовуються в переробці відходів матеріалів легкої промисловості, електромеханічних перетворювачів, методів та апаратури для визначення фізичних властивостей композиційних та полімерних матеріалів. Керівник цієї школи — д.т.н., професор Кострицький В.В. З даного напряму за останні п'ять років захищено дві докторських дисертації (Березненко С.М. — 2002 р., Скиба М.Є. - 2004 р.) та одна кандидатська дисертація (Кириченко Ю.О. — 2006 р.).

Третя школа відома своїми розробками, дослідженнями і впровадженнями технологій та нових елементів електропобутової техніки. Керівником цієї школи є д.т.н., професор Петко І.В. За останні п'ять років захищено три кандидатські дисертації і підготовлена до захисту одна докторська дисертація.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

1. Інженерне проектування та розрахунки складної ПТ.
2. Автоматизований ЕП.
3. Вступ до напрямку.
4. Електричні апарати.
5. Електричні машини.
6. Електричні машини та привод.
7. Електропобутова техніка.
8. Методологія сучасних наукових досліджень.
9. Моделювання електромеханічних систем.
10. Основи електропобутової техніки.
11. Основи комп'ютерних технологій проектування.
12. Основи обробки інформації в інтерактивному середовищі.
13. Проектування вузлів машин та приладів.
14. Ремонт та діагностика ПТ.
15. Розрахунок з'єднань ЕМС.
16. Дисципліна за напрямком випускної роботи.
17. Теорія електроприводу.
18. Теорія надійності та ефективності ЕМС.
19. Технологія виробництва ЕПТ.
20. Типові технологічні об'єкти та процеси виробництва.
21. Основи електричних вимірювань.
22. Електричні машини та ЕП ПТ. НДРС та інтелектуальна власність.
23. Ознайомча практика.
24. Технологічна практика.

Навчально-методичне забезпечення

Спеціальності

Кафедра є випускаючою (профілюючою) і проводить підготовку бакалаврів за напрямком «Електромеханіка» та спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Електропобутова техніка». При кафедрі функціонує аспірантура та докторантура.

Студенти

План прийому на спеціальність кафедри денної форми навчання складає 50 студентів щороку. Кафедра готує фахівців не лише на денній, але й на заочній формі навчання.

Перспективи для студентів

Фахівці, підготовлені кафедрою, працюють на електромашинобудівних та приладобудівних підприємств України, Києва та області, які виготовляють електропобутову техніку, для власної потреби (комплектація приладів, побутової техніки та інших застосувань) і спеціалізуються на випуску та ремонті таких побутових приладів як холодильники, НВЧ печі, пилососи, соковижималки, кухонні процесори, млинки для подрібнювання кавових зерен, пральні машини, електричні фени і т.п
 

Факультети

Факультет хімічних технологій
Декан: доцент, кандидат технічних наук ДОЛГІХ...
Факультет технологічного обладнання і систем управління
Декан: доцент, кандидат технічних наук КОНЬКОВ ГЕОРГІЙ...
Інженерно-економічний факультет
Декан: професор, кандидат технічних наук ЯЦИШИНА...
Факультет дизайну
Декан: професор, доктор технічних наук КОЛОСНІЧЕНКО...
Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)
Декан: кандидат технічних наук, доцент ЗУБКОВА ЛЮДМИЛА...

 

Інженерно-економічний факультет

Кафедра фінансів
...
Кафедра політичної економії
...
Кафедра економіки, обліку і аудиту
Керівник: доктор економічних наук, професор ГРЕЧАН...
Кафедра маркетингу
Керівник: кандидат технічних наук, доцент ЛАБУРЦЕВА...

 

Факультет дизайну

Кафедра філософії та культурології
Керівник: Керівник: доктор філософських наук, професор ПРИЧЕПІЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний...
Кафедра графіки та нарисної геометрії
Керівник: кандидат технічних наук, доцент КНЯЗЄВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 13-й...
Кафедра рисунка та живопису
Керівник: заслужений художник країни, доцент КОЛЄСНІКОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,...
Кафедра дизайну
Керівник: кандидат технічних наук, доцент СУВОРОВА ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНААдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд....
Кафедра дизайну інтер’єру і меблів
Керівник: доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України САЗОНОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул....
Кафедра художнього моделювання костюма
Керівник: кандидат технічних наук, професор, член Спілки дизайнерів України НІКОЛАЄВА ТЕТЯНА ВАДИМІВНААдреса: 01011 м. Київ, вул....

 

Факультет хімічних технологій

Кафедра українознавства
Керівник: виконуючий обов'язки завідувача кафедрою кандидат історичних наук, доцент ПРОДАНЮК ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧАдреса: м. Київ, вул....
Кафедра вищої математики
Керівник: доктор фізико-математичних наук, професор ЗАДЕРЕЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4,...
Кафедра фізики
Керівник: професор Клименко Анатолій ПавловичАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд.4-0901 — 4-1010Телефон...
Кафедра промислової фармації
Керівник: кандидат хімічних наук, професор СТРОКАНЬ АЛЛА ПАВЛІВНААдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0214,...
Кафедра опоряджувального виробництва
Керівник: доктор хімічних наук, професор РОМАНКЕВИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд....
Кафедра технології шкіри та хутра
Керівник: кандидат технічних наук, доцент КАСЬЯН ЕДУАРД ЄВГЕНОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0210,...


Контактна форма.