Кафедра технології шкіри та хутра. Факультет хімічних технологій. Київський Національний Університет Технологій та Дизайну

> Київський національний університет технології та дизайну > Факультети > Факультет хімічних технологій

 

Інститут післядипломної освіти
Інститут довузівської, прискореної, індивідуальної підготовки
Факультети
Студентський клуб
Коледж КНУТД
Приймальна комісія
Студентський будинок моди
Навчання
Інститут заочної та дистанційної освіти
 

Факультет хімічних технологій

Кафедра промислової фармації
Кафедра фізики
Кафедра вищої математики
Кафедра опоряджувального виробництва
Кафедра технології шкіри та хутра
Кафедра українознавства

Кафедра технології шкіри та хутра

Керівник: кандидат технічних наук, доцент КАСЬЯН ЕДУАРД ЄВГЕНОВИЧ

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0210, 1-0212

Телефон для довідок: 256-21-65, 256-21-87

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра володіє такими лабораторіями:

1-0201 навчальна лабораторія хімічного аналізу шкіри та хутра;
1-0202 лабораторія фізико-механічних досліджень шкіри та хутра;
1-0208 науково-дослідна лабораторія;
1-0113 дослідно-експериментальна лабораторія вичинки шкіри та хутра.

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота виконується відповідно до наукового напрямку Н/н 4-06 «Ресурсозбереження та комплексна переробка відходів легкої промисловості та хімії»: 4-06-3 «Використання вітчизняних екологічно чистих матеріалів та технологій для поліпшення якості шкіри та хутра».

В рамках проекту вирішуються наступні проблеми: розробка ресурсозберігаючих екологічно чистих технологій виробництва шкір широкого асортименту; удосконалення існуючих і створення принципово нових хімічних матеріалів для виробництва шкіри та хутра з необхідними споживчими властивостями; вивчення фізико-хімічних основ перетворення білка в готову шкіру.

Відповідно до наукового напрямку викладачі кафедри технології шкіри та хутра вирішують такі проблеми:

* розробка ресурсозберігаючої екологічно чистої технології комплексного оздоблення шкіряно-хутрового напівфабрикату (доцент Касьян Е.Є.);
* дослідження фізико-хімічних основ формування структури голини та готової шкіри (професор Данилкович А.Г.);
* розробка методології створення алгоритму ресурсозберігаючих технологій виробництва шкір (професор Горбачов А.А.);
* розробка технологій відмочувально-зольних процесів із застосуванням екологічно безпечних матеріалів (професор Ліщук В.І.);
* розробка ресурсозберігаючих технологій з використанням нових поліфункціональних матеріалів (професор Андреєва О.А.);
* удосконалення технологічного регламенту зневолошування шкіряної сировини (доцент Бехарський В.Й.);
* розробка способів підвищення водостійкості шкіри із застосуванням фторорганічних сполук (доцент Долгіх В.О.);
* розробка технології виробництва одягових шкір, стійких до дії органічних розчинників в умовах хімчистки (доцент Цимбаленко О.П.);
* удосконалення технології оздоблення шкір із застосуванням нових пігментних концентратів на базі нехарчових зв'язуючих (доцент Івашкевич С.Л.);
* удосконалення фарбувально-жирувальних процесів виробництва шкір із застосуванням полімерних сполук біологічного походження (доцент Цеменко Г.В.);
* розробка технологій одержання екологічно чистих шкір (доцент Плаван В.П.);
* застосування солей цирконію у виробництві хутра (доцент Мокроусова О.Р.);
* розробка екологічно безпечної технології виробництва шкіри на базі вивчення впливу низьких температур на колаген дерми (доцент Орлова О.Д.);
* розробка технології виробництва шкіри в органічному середовищі (доцент Охмат О.А.);
* удосконалення технології оздоблювання шкір на базі використання модифікованих полімерів (асистенти Тюлєнєва К.В., Сміла А.В.).

У плані спільних наукових досліджень та впровадження результатів науково-дослідних робіт кафедра співпрацює з такими передовими підприємствами України як Київське ЗАТ «Чинбар», Вознесенське ЗАО «ВОЗКО», Івано-Франківське шкіряне підприємство «Плай», ЗАТ «Васильківський шкіряний завод», Васильківське ТОВ «СлаВа», хутрофірма «Тисмениця» тощо. На кафедрі ведеться робота по спільному Україно-Румунському проекту та Україно-Литовському проекту.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

1. Технологія і обладнання галузевого виробництва.
2. Фізика та хімія протеїнів.
3. Хімія і технологія шкіри та хутра.
4. Хімічна технологія матеріалів та продуктів ШХВ.
5. Аналітичний контроль у ШХВ.
6. Устаткування шкіро- та хутропереробних підприємств.
7. Основи проектування підприємств галузі.
8. Проектування та реконструкція підприємств галузі.
9. Сучасні напрямки розвитку шкіряно-хутрового виробництва.
10. Переробка відходів ШХВ.
11. Нормативно технічна документація у шкіряно-хутровому виробництві.
12. Моделювання шкіряно-хутрових технологій.
13. Науково-дослідна робота.
14. Технологія галузі.
15. Товарознавство шкіри та хутра.
16. Експертиза шкіри та хутра.
17. Інтелектуальна власність.

Навчально-методичне забезпечення

Для всіх дисциплін кафедри розроблено навчально-методичний комплекс навчального процесу (програми дисциплін, робочі програми, методичні вказівки тощо).

Спеціальності

Кафедра є випускаючою (профілюючою).

Напрям підготовки бакалаврів «Хімічна технологія та інженерія», спеціалістів і магістрів — спеціальність «Технологія обробки шкіри та хутра», в тому числі спеціалізації:

* «Експертиза шкіряно-хутрової сировини, шкіри та хутра». Спеціалізація передбачає підготовку спеціалістів-експертів, які володітимуть знаннями для проведення товарознавчої експертизи, оцінки якості, сортності й споживчих властивостей сировини, матеріалів і товарів шкіряного та хутрового виробництва.

* «Технологія та переробка хутрового напівфабрикату». Спеціалізація передбачає підготовку фахівців кушнірського виробництва, які набуватимуть теоретичних знань і практичних навичок колорування та підбору хутра, виготовлення різноманітних елементів і створення готових хутрових виробів.

Студенти

За роки існування кафедра випустила близько 4 тис. фахівців. В поточному 2007/2008 навчальному році на кафедрі навчається 183 студенти денної форми навчання та 96 заочної.

Перспективи для студентів

Після закінчення вузу випускники кафедри отримують направлення на роботу на шкіряні заводи та хутрові фабрики України, хімічні підприємства, що випускають матеріали і продукти для шкіряно-хутрової галузі, підприємства з виготовлення виробів із шкіри та хутра, з випуску товарів побутової хімії, в науково-дослідні установи та навчальні заклади, малі підприємства тощо.

Спеціалісти експерти-товарознавці зможуть працювати в торгово-промислових палатах України різних рівнів, митних службах та інших організаціях, причетних до експертизи та визначення якості сировини, шкіри, хутра і виробів з них. Фахівці кушнірського виробництва користуються попитом на хутрових фабриках, підприємствах по пошиттю та ремонту хутрових виробів (ательє, салони) тощо.Студенту на заметку:
После покупки новой квартиры ремонт зачастую начинают с ванной комнаты. Если Вы не собираетесь вызывать сантехника для монтажа раковины, то Вы можете посмотреть, как установить сантехнику самостоятельно. Немного труда - и ванная комната готова без лишних затрат! Слишком маленькая ванная комната? Если Вам еще не хватает знаний для того, чтобы самостоятельно организовать перепланировку ванной комнаты, то идеи Вы можете просмотреть на нашем сайте. Оригинальные и комфортные решения с фото и чертежами.

 

Факультети

Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)
Декан: кандидат технічних наук, доцент ЗУБКОВА ЛЮДМИЛА..
Факультет технологічного обладнання і систем управління
Декан: доцент, кандидат технічних наук КОНЬКОВ ГЕОРГІЙ..
Інженерно-економічний факультет
Декан: професор, кандидат технічних наук ЯЦИШИНА..
Факультет хімічних технологій
Декан: доцент, кандидат технічних наук ДОЛГІХ..
Факультет дизайну
Декан: професор, доктор технічних наук КОЛОСНІЧЕНКО..

 

Інженерно-економічний факультет

Кафедра політичної економії
..
Кафедра економіки, обліку і аудиту
Керівник: доктор економічних наук, професор ГРЕЧАН..
Кафедра маркетингу
Керівник: кандидат технічних наук, доцент ЛАБУРЦЕВА..
Кафедра фінансів
..

 

Факультет дизайну

Кафедра рисунка та живопису
Керівник: заслужений художник країни, доцент КОЛЄСНІКОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,..
Кафедра художнього моделювання костюма
Керівник: кандидат технічних наук, професор, член Спілки дизайнерів України НІКОЛАЄВА ТЕТЯНА ВАДИМІВНААдреса: 01011 м. Київ, вул...
Кафедра дизайну інтер’єру і меблів
Керівник: доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України САЗОНОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул...
Кафедра графіки та нарисної геометрії
Керівник: кандидат технічних наук, доцент КНЯЗЄВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 13-й..
Кафедра філософії та культурології
Керівник: Керівник: доктор філософських наук, професор ПРИЧЕПІЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний..

 

Факультет хімічних технологій

Кафедра українознавства
Керівник: виконуючий обов'язки завідувача кафедрою кандидат історичних наук, доцент ПРОДАНЮК ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧАдреса: м. Київ, вул...
Кафедра технології шкіри та хутра
Керівник: кандидат технічних наук, доцент КАСЬЯН ЕДУАРД ЄВГЕНОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0210,..
Кафедра опоряджувального виробництва
Керівник: доктор хімічних наук, професор РОМАНКЕВИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд...
Кафедра вищої математики
Керівник: доктор фізико-математичних наук, професор ЗАДЕРЕЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4,..
Кафедра фізики
Керівник: професор Клименко Анатолій ПавловичАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд.4-0901 — 4-1010Телефон..


Добавить комментарий!