Кафедра опоряджувального виробництва. Факультет хімічних технологій. Київський Національний Університет Технологій та Дизайну

> Київський національний університет технології та дизайну > Факультети > Факультет хімічних технологій

 

Інститут післядипломної освіти
Інститут довузівської, прискореної, індивідуальної підготовки
Факультети
Студентський клуб
Коледж КНУТД
Приймальна комісія
Студентський будинок моди
Навчання
Інститут заочної та дистанційної освіти
 

Факультет хімічних технологій

Кафедра промислової фармації
Кафедра фізики
Кафедра вищої математики
Кафедра опоряджувального виробництва
Кафедра технології шкіри та хутра
Кафедра українознавства

Кафедра опоряджувального виробництва

Керівник: доктор хімічних наук, професор РОМАНКЕВИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0231а,1-0234, 1-0235, 1-0236, 1-0240, 1-0242

Телефон для довідок: 256-29-45
Проф. Романкевич Олег Володимирович 256-29-91
Навчальна лабораторія кафедри ОпВ 256-84-81
Викладацька кафедри ОпВ 256-84-87

Навчальні і лабораторні приміщення

1-0240 навчальна лабораторія;
1-0231 викладацька кафедри;
1-0231 а кабінет завідуючого кафедрою;
1-0234 науково-дослідна лабораторія;
1-0242 кабінет для дипломного проектування.

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри активно розгортається в напрямках колорування та заключного оздоблення волокнистих матеріалів з розробкою та впровадженням у виробництво новітніх конкурентноспроможних технологій.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

Дисципліни, що викладаються на кафедрі, дозволяють випускати компетентних молодих спеціалістів конкурентноспроможних на висококваліфікованому ринку праці.

До дисциплін, що викладаються кафедрою, для студентів спеціальності «Хімічна технологія та обладнання опоряджувального виробництва» належать:

* Вступ до фаху
* Технологія та обладнання галузевого виробництва
* Основи механічної технології текстильних матеріалів
* Напівпродукти та барвники
* Високомолекулярні сполуки
* Хімічна технологія текстильних матеріалів
* Фізико-хімія фарбування
* Спеціальні розділи з хімічної технології текстильних матеріалів:

- методологія утилізації промислових відходів в хімічній промисловості
- технологія вовняного виробництва
- колорування суміші волокнистих матеріалів
- кольорознавство
- технологічні розрахунки в текстильній галузі виробництва

* Текстильно-допоміжні речовини
* Устаткування в опоряджувальному виробництві
* Хімічна технологія в побутовому обслуговуванні
* Інтелектуальна власність
* Проектування підприємств галузі
* Реконструкція підприємств галузі
* Основи проектування опоряджувальних підприємств
* Комп'ютерна техніка в опоряджувальному виробництві
* Ресурсозберігаючі технології в опоряджувальному виробництві. Використання відходів опоряджувального виробництва. Нормативно-технічна документація в опоряджувальному виробництві.

Навчально-методичне забезпечення

Кафедра забезпечує методичними вказівками для самостійних, лабораторних та практичних занять студентів заочної, дистанційної та денної форм навчання зі спеціалізованих дисциплін, що викладаються кафедрою. База методичних вказівок постійно оновлюється з врахуванням нових тенденцій викладання, розвитком наукових розробок та впровадженням їх у виробництво.

Спеціальності

Кафедра опоряджувального виробництва випускає бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Хімічна технологія та обладнання опоряджувального виробництва».

Студенти

Кількість студентів, що навчаються на стаціонарі, в поточному 2007/2008 в даний момент складає 89 осіб, на заочній та дистанційній 26 та 15 відповідно. За час існування кафедри, випущено 177 осіб, які знайшли гідне місце серед молодих та перспективних спеціалістів як в Україні, так і за кордоном.

До кожної групи студентів є прикріплений викладач (т'ютер). Т'ютер ознайомлює студентів із нормативно-методичними матеріалами, які регламентують організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою; здійснює групові та індивідуальні консультації з метою найбільш раціонального складання індивідуальних навчальних планів студентів; здійснює контроль за виконанням індивідуальних навчальних планів студентів; захищає навчальні інтереси студентів; допомагає молоді брати участь у культурному житті столиці. Впроваджуються культурно-масові заходи, регулярно відвідуються Академічні театри, міжнародні та державні виставки, музеї та галереї. При бажанні групи і узгодженні з прикріпленим викладачем, організовано створюються виїзні прогулянки за межами міста та ознайомлення з мальовничими місцями України.

В рамках КНУТД діють гуртки, де кожен зі студентів може віднайти себе в творчій діяльності, спортивних змаганнях та театральних гуртках.

Перспективи для студентів

Випускники кафедри набувають кваліфікованого досвіду, що дозволяє отримувати бажані посади з перспективою подальшого кар'єрного росту. Талановиті випускники мають можливість продовжити навчання а аспірантурі та докторантурі.
 

Факультети

Факультет хімічних технологій
Декан: доцент, кандидат технічних наук ДОЛГІХ..
Факультет технологічного обладнання і систем управління
Декан: доцент, кандидат технічних наук КОНЬКОВ ГЕОРГІЙ..
Інженерно-економічний факультет
Декан: професор, кандидат технічних наук ЯЦИШИНА..
Факультет дизайну
Декан: професор, доктор технічних наук КОЛОСНІЧЕНКО..
Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)
Декан: кандидат технічних наук, доцент ЗУБКОВА ЛЮДМИЛА..

 

Інженерно-економічний факультет

Кафедра фінансів
..
Кафедра політичної економії
..
Кафедра економіки, обліку і аудиту
Керівник: доктор економічних наук, професор ГРЕЧАН..
Кафедра маркетингу
Керівник: кандидат технічних наук, доцент ЛАБУРЦЕВА..

 

Факультет дизайну

Кафедра філософії та культурології
Керівник: Керівник: доктор філософських наук, професор ПРИЧЕПІЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний..
Кафедра графіки та нарисної геометрії
Керівник: кандидат технічних наук, доцент КНЯЗЄВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 13-й..
Кафедра рисунка та живопису
Керівник: заслужений художник країни, доцент КОЛЄСНІКОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,..
Кафедра дизайну
Керівник: кандидат технічних наук, доцент СУВОРОВА ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНААдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд...
Кафедра дизайну інтер’єру і меблів
Керівник: доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України САЗОНОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул...

 

Факультет хімічних технологій

Кафедра українознавства
Керівник: виконуючий обов'язки завідувача кафедрою кандидат історичних наук, доцент ПРОДАНЮК ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧАдреса: м. Київ, вул...
Кафедра вищої математики
Керівник: доктор фізико-математичних наук, професор ЗАДЕРЕЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4,..
Кафедра фізики
Керівник: професор Клименко Анатолій ПавловичАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд.4-0901 — 4-1010Телефон..
Кафедра промислової фармації
Керівник: кандидат хімічних наук, професор СТРОКАНЬ АЛЛА ПАВЛІВНААдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0214,..
Кафедра опоряджувального виробництва
Керівник: доктор хімічних наук, професор РОМАНКЕВИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд...


Добавить комментарий!


от завода-производителя двери из алюминия Житомир . http://mesotheliomalawyers.strikingly.com