Кафедра вищої математики. Факультет хімічних технологій. Київський Національний Університет Технологій та Дизайну

> Київський національний університет технології та дизайну > Факультети > Факультет хімічних технологій

 

Інститут післядипломної освіти
Інститут довузівської, прискореної, індивідуальної підготовки
Факультети
Студентський клуб
Коледж КНУТД
Приймальна комісія
Студентський будинок моди
Навчання
Інститут заочної та дистанційної освіти
 

Факультет хімічних технологій

Кафедра промислової фармації
Кафедра фізики
Кафедра вищої математики
Кафедра опоряджувального виробництва
Кафедра технології шкіри та хутра
Кафедра українознавства

Кафедра вищої математики

Керівник: доктор фізико-математичних наук, професор ЗАДЕРЕЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0706

Телефон для довідок: 256-21-58

Наукова діяльність

Кафедра працює за такими науковими напрямками:

* Обладнання, системи управління технологічними процесами та контролю якості виробів (Керівник: Бурмістенков О.П.) — П.В. Задерей, Т.Г. Войцеховська, І.М. Зелепугіна, О.А. Лагода, Л.С. Попова, С.І. Прокопець, Т.С. Фещенко, М.О. Харитонова, І.Д. Євдокименко, О.Ю. Коханенко, Ю.М. Гріник, О.М. Пелагенко, О.О. Мазурок, О.Б. Нестеренко, П.А. Попов.
* Математична думка і політичні течії в Україні (Керівник: професор Урбанський В.М.) — О.І. Кривовяз.
* Науково-дослідні роботи з проблем вищої школи (Керівник: Кулєшов Ю.Є.) - Г.В. Гузь, К.І. Рамська, Л.В. Отрубяннікова.
* Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та спеціального призначення (Керівник: Березненко М.П.) — Л.В. Зубко.
* Економічні та соціально-політичні проблеми розбудови державності України (Керівник: Чмельов В.С.) — Н.Т. Сеннікова.

Викладачами кафедри отримано визначні результати в фундаментальних дослідженнях з математики та її застосувань. Протягом 2004 р. було опубліковано 11 статей у фахових механіко-математичних виданнях. Рівень цих публікацій відповідає високим науковим стандартам, а результати отримані в них, є вагомим внеском у відповідні галузі математичної науки, про що свідчать понад 30 доповідей на 2-х міжнародних та 3-х всеукраїнських конференціях 2006-2007 рр.

Викладачами кафедри здійснюється розробка системи тестування для проведення модульних контрольних робіт при вивченні курсу вищої математики, розробка форми і методів самостійної роботи студентів з вивчення вищої математики у контексті кредитно-модульної системи навчання та розглядаються методологічних та історичних аспектів математичної освіти студентів технологічних спеціальностей

При кафедрі діє науковий семінар по теорії функцій під керівництвом проф. Задерея П.В., а також методичний семінар, де розглядаються актуальні питання викладачів математики у вузі. Наукові дослідження викладачів кафедри впроваджуються в навчальному процесі.

Викладачі кафедри ведуть активну роботу по залученню студентів до наукової роботи. Кафедра організовує і проводить математичні олімпіади для студентів.

Два викладачі (старший викладач Сеннікова Н.Т. і асистент Гріник Ю.М.) завершують дисертаційні роботи. В 2004 році ст. викладач Попов П.А. захистив кандидатську дисертацію.

Викладачі кафедри проводять наукові консультації співробітників та аспірантів КНУТД, виступають опонентами по кандидатських і докторських дисертаціях, рецензентами наукових і методичних робіт.

Проф. Задерей П.В. є членом двох спеціалізованих рад по захисту докторських дисертацій.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

На кафедрі читаються курси 5 дисциплін: математика, вища математика, теорія ймовірностей і математична статистика, математичне програмування, теорія ймовірностей та випадкові процеси.

Навчально-методичне забезпечення

Забезпеченість підручниками та методичними вказівками складає 90%. Протягом 2006-2007 років видано 7 та готується до друку ще 6 найменувань методичних вказівок.

Спеціальності

Кафедра не є випускаючою (профілюючою).

Студенти

У 2007-2008 навчальному році на кафедрі навчається понад 3500 студентів.
 

Факультети

Факультет хімічних технологій
Декан: доцент, кандидат технічних наук ДОЛГІХ..
Факультет технологічного обладнання і систем управління
Декан: доцент, кандидат технічних наук КОНЬКОВ ГЕОРГІЙ..
Інженерно-економічний факультет
Декан: професор, кандидат технічних наук ЯЦИШИНА..
Факультет дизайну
Декан: професор, доктор технічних наук КОЛОСНІЧЕНКО..
Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)
Декан: кандидат технічних наук, доцент ЗУБКОВА ЛЮДМИЛА..

 

Інженерно-економічний факультет

Кафедра фінансів
..
Кафедра політичної економії
..
Кафедра економіки, обліку і аудиту
Керівник: доктор економічних наук, професор ГРЕЧАН..
Кафедра маркетингу
Керівник: кандидат технічних наук, доцент ЛАБУРЦЕВА..

 

Факультет дизайну

Кафедра філософії та культурології
Керівник: Керівник: доктор філософських наук, професор ПРИЧЕПІЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний..
Кафедра графіки та нарисної геометрії
Керівник: кандидат технічних наук, доцент КНЯЗЄВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 13-й..
Кафедра рисунка та живопису
Керівник: заслужений художник країни, доцент КОЛЄСНІКОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,..
Кафедра дизайну
Керівник: кандидат технічних наук, доцент СУВОРОВА ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНААдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд...
Кафедра дизайну інтер’єру і меблів
Керівник: доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України САЗОНОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул...

 

Факультет хімічних технологій

Кафедра українознавства
Керівник: виконуючий обов'язки завідувача кафедрою кандидат історичних наук, доцент ПРОДАНЮК ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧАдреса: м. Київ, вул...
Кафедра вищої математики
Керівник: доктор фізико-математичних наук, професор ЗАДЕРЕЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4,..
Кафедра фізики
Керівник: професор Клименко Анатолій ПавловичАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд.4-0901 — 4-1010Телефон..
Кафедра промислової фармації
Керівник: кандидат хімічних наук, професор СТРОКАНЬ АЛЛА ПАВЛІВНААдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0214,..
Кафедра опоряджувального виробництва
Керівник: доктор хімічних наук, професор РОМАНКЕВИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд...


Добавить комментарий!