Кафедра фізики. Факультет хімічних технологій. Київський Національний Університет Технологій та Дизайну

> Київський національний університет технології та дизайну > Факультети > Факультет хімічних технологій

 

Інститут післядипломної освіти
Інститут довузівської, прискореної, індивідуальної підготовки
Факультети
Студентський клуб
Коледж КНУТД
Приймальна комісія
Студентський будинок моди
Навчання
Інститут заочної та дистанційної освіти
 

Факультет хімічних технологій

Кафедра промислової фармації
Кафедра фізики
Кафедра вищої математики
Кафедра опоряджувального виробництва
Кафедра технології шкіри та хутра
Кафедра українознавства

Кафедра фізики

Керівник: професор Клименко Анатолій Павлович

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд.4-0901 — 4-1010

Телефон для довідок : 256-21-13

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра фізики розташована в 4-му навчального корпусі університету і включає лекційні аудиторії, аудиторії для лабораторно-практичних занять, лабораторних практикумів, науково-дослідні лабораторії, спеціалізовані кабінети та допоміжні приміщення, а саме:

* Велика фізична лекційна аудиторія;
* Фізичний практикум з електрики та магнетизму;
* Фізичний практикум з хвильової та квантової оптики;
* Фізичний практикум з механіки, коливань та хвиль і молекулярної фізики;
* Фізичний практикум з атомної фізики і фізики твердого тіла;
* Спеціальний фізичний практикум з фізичних основ неруйнівного контролю і сучасних технологій;
* Спеціальний фізичний практикум з технологічних основ електроніки та матеріалів електронної техніки;
* Спеціальний фізичний практикум з квантової електроніки;
* Навчально-методичний кабінет і комп'ютерний клас;
* аудиторії для лабораторно-практичних занять;
* Науково-дослідні лабораторії.

Загальна площа приміщень кафедри перевищує 1000 м2

Навчальні і науково-дослідні лабораторії обладнані сучасною технікою і обладнанням. На робочому місті кожного лаборанта є персональний комп'ютер з необхідним програмним забезпеченням.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

1. Фізика
2. Загальна фізика
3. Квантова електроніка
4. Матеріали електронної техніки
5. Спецpоздiли фізики
6. Технологічні основи електроніки
7. Електpоматеpiалознавство
8. Фізика та фізичні методи аналізу
9. Фізичні основи сучасних технологій

Навчально-методичне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення викладання включає програми курсів дисциплін, що викладаються на кафедрі, підручники і посібники, конспекти лекцій і методичні материали для виконання лабораторних робіт, самостійного вирішення задач, опрацювання результатів виконання лабораторних робіт, електронні версії згаданих посібників та методичні матеріали, які викладені на сайті університету, а саме на сторінці Інституту заочної та дистанційної освіти.

Перелік друкованих методичних посібників, розроблених викладачами кафедри:

1. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики. Т.1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. К.: Техніка, 1999,- 536 с.
2. Д.П.Літевчук, А.П.Клименко,А.О.Потапов.. Електрика, електромагнетизм, Електромагнітні коливання та хвилі. Київ. КДУТД. 2000.
3. А.О. Потапов,Є.О. Страшкевич. Спеціальний фізичний практикум. Фізичні основи напівпровідникових приладів. Методичні вказівки до лабораторних робіт. Київ.: КНУТД, 2002.- 40 с.
4. А.П.Клименко, А.О.Потапов, Б.М.Стаднік. Методичні вказівки до лабораторних робіт. Фізичний практикум.Атомна фізика. Фізика твердого тіла. Київ.:КНУТД, 2004.-110с.
5. Потапов А.О.. Фізичні основи сучасних технологій (Фізичні основи НВЧ технологій). Конспект лекцій. Київ.: КНУТД, 2005, -108 с.
6. Стаднік Б.М.. Фізичний практикум. Оптика. Методичні вказівки до лабораторних робіт. Київ.: КНУТД, 2005,- 63 с.
7. Потапов А.О.,Мотіна А.І.. Опрацювання результатів вимірювання при виконанні лабораторних робіт фізичного практикума з використанням системи МСАD. Київ.: КНУТД, 2005. -35 с.
8. Клименко А.П., Брик О.Б.. Стислий довідник з курсу «Спеціальні розділи фізики: Елементи квантової механіки, квантової статистики та фізики твердого тіла». Київ.: КНУТД.- 2005,- 100 с.
9. Потапов А.О., А.І.Мотіна. Опрацювання результатів вимірювання при виконанні лабораторних робіт №84 та №96 фізичного практикума з використанням математичної системи MCAD. К.: КНУТД, 2006.-10 с.
10. Клименко А.П.,Клименко В.М., Літевчук Д.П.,Потапов А.О., Стаднік Б.М.,Степашко М.Т.,Авдонін К.В..Фізичні основи механіки, Коливання та хвилі. Методичні вказівки до лабораторних робіт. Київ.: КНУТД. 2007.- 52с.
11. А.П.Клименко, А.О.Потапов, Б.М.Стаднік. Фізичний практикум. Молекулярна фізика. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів всіх спеціальностей. -Київ.: КНУТД, 2008.- 36с.

Спеціальності

Кафедра фізики не є випускаючою, але забезпечує вивчення фізики і спеціальних фізичних дисциплін студентами на 1-3 курсах стаціонару та заочного навчання всіх інженерних спеціальностей на факультетах технологічного обладнання і систем управління, хімічних технологій і технологій легкої промисловості.
 

Факультети

Факультет хімічних технологій
Декан: доцент, кандидат технічних наук ДОЛГІХ..
Факультет технологічного обладнання і систем управління
Декан: доцент, кандидат технічних наук КОНЬКОВ ГЕОРГІЙ..
Інженерно-економічний факультет
Декан: професор, кандидат технічних наук ЯЦИШИНА..
Факультет дизайну
Декан: професор, доктор технічних наук КОЛОСНІЧЕНКО..
Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)
Декан: кандидат технічних наук, доцент ЗУБКОВА ЛЮДМИЛА..

 

Інженерно-економічний факультет

Кафедра фінансів
..
Кафедра політичної економії
..
Кафедра економіки, обліку і аудиту
Керівник: доктор економічних наук, професор ГРЕЧАН..
Кафедра маркетингу
Керівник: кандидат технічних наук, доцент ЛАБУРЦЕВА..

 

Факультет дизайну

Кафедра філософії та культурології
Керівник: Керівник: доктор філософських наук, професор ПРИЧЕПІЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний..
Кафедра графіки та нарисної геометрії
Керівник: кандидат технічних наук, доцент КНЯЗЄВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 13-й..
Кафедра рисунка та живопису
Керівник: заслужений художник країни, доцент КОЛЄСНІКОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,..
Кафедра дизайну
Керівник: кандидат технічних наук, доцент СУВОРОВА ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНААдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд...
Кафедра дизайну інтер’єру і меблів
Керівник: доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України САЗОНОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул...

 

Факультет хімічних технологій

Кафедра українознавства
Керівник: виконуючий обов'язки завідувача кафедрою кандидат історичних наук, доцент ПРОДАНЮК ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧАдреса: м. Київ, вул...
Кафедра вищої математики
Керівник: доктор фізико-математичних наук, професор ЗАДЕРЕЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4,..
Кафедра фізики
Керівник: професор Клименко Анатолій ПавловичАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд.4-0901 — 4-1010Телефон..
Кафедра промислової фармації
Керівник: кандидат хімічних наук, професор СТРОКАНЬ АЛЛА ПАВЛІВНААдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0214,..
Кафедра опоряджувального виробництва
Керівник: доктор хімічних наук, професор РОМАНКЕВИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд...


Добавить комментарий!


best fitness watches