Кафедра промислової фармації. Факультет хімічних технологій. Київський Національний Університет Технологій та Дизайну

> Київський національний університет технології та дизайну > Факультети > Факультет хімічних технологій

 

Інститут післядипломної освіти
Інститут довузівської, прискореної, індивідуальної підготовки
Факультети
Студентський клуб
Коледж КНУТД
Приймальна комісія
Студентський будинок моди
Навчання
Інститут заочної та дистанційної освіти
 

Факультет хімічних технологій

Кафедра промислової фармації
Кафедра фізики
Кафедра вищої математики
Кафедра опоряджувального виробництва
Кафедра технології шкіри та хутра
Кафедра українознавства

Кафедра промислової фармації

Керівник: кандидат хімічних наук, професор СТРОКАНЬ АЛЛА ПАВЛІВНА

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0214, 1-0216

Телефон для довідок: 256-21-76, 256-21-95

Навчальні і лабораторні приміщення

Лабораторії:

* органічної хімії (ауд.1-0218)
* аналітичної хімії (ауд. 1-0220)
* фармацевтичної хімії (ауд. 1-0211).

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри ПФ проводиться в межах наукового напряму університету «Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та спеціального призначення» за темою: «Одержання та ідентифікація біологічно-активних сполук для фармакологічного застосування».

Кафедра тісно співпрацює з Національним фармацевтичним університетом (м. Харків).

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

1. Валеологія.
2. Вступ до фаху.
3. Ботаніка і клітинна біологія.
4. Органічна хімія.
5. Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу.
6. Спец, розділи з органічної хімії.
7. Перша долікарська допомога.
8. Медицина катастроф.
9. Загальна біологія з основами фізіології людини.
10. Фармакогнозія з основами біохімії лікарських рослин.
11. Хімічна мікробіологія з основами промислової санітарії.
12. 3агальна біохімія та молекулярна біологія.
13. Теоретичні основи фармацевтичної технології.
14. Гігієна та промислова санітарія фармацевтичних виробництв.
15. Введення у фармакологію.
16. Фармакогностичні методи аналізу.
17. Основи токсикології.
18. Обладнання хіміко-фармацевтичних підприємств.
19. Основи матеріалознавства, тара та упаковка.
20. Пром. технологія фармацевтичних препаратів.
21. Фармацевтична хімія.
22. Промислова біотехнологія.
23. Промислова технологія парфюмерно-косметичних засобів.
24. Технологія біологічно-активних речовин.
25. Охорона праці в галузі.
26. Маркетинг в промисловій сфері.
27. Управління хіміко-фармацевтичним виробництвом.
28. Управління якістю в хіміко-фармацевтичному виробництві.
29. Спецобладнання та проектування хіміко-фармацевтичних виробництв.
30. Іноватика та захист інтелектуальної власності.

Навчально-методичне забезпечення

Для забезпечення навчального процесу кафедра «Промислової фармації» має сучасні відповідно обладнані лабораторії, відповідну навчально-методичну базу, за 4 роки на кафедрі розроблено 19 методичних вказівок,вийшло з друку 2 навчальних посібники з грифом МОН України: «Вступ до фаху», «Історія фармації» та «Перша долікарська допомога з основами анатомії та фізіології людини».

Спеціальності

Кафедра проводить підготовку:

* бакалаврів — за напрямом «Фармація»;
* спеціалістів, магістрів — за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів».

Студенти

Кількість студентів, які навчаються в поточному навчальному році — 214.

Перспективи для студентів

Майбутні фахівці працюватимуть на підприємствах фармацевтичної галузі.
 

Факультети

Факультет хімічних технологій
Декан: доцент, кандидат технічних наук ДОЛГІХ..
Факультет технологічного обладнання і систем управління
Декан: доцент, кандидат технічних наук КОНЬКОВ ГЕОРГІЙ..
Інженерно-економічний факультет
Декан: професор, кандидат технічних наук ЯЦИШИНА..
Факультет дизайну
Декан: професор, доктор технічних наук КОЛОСНІЧЕНКО..
Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)
Декан: кандидат технічних наук, доцент ЗУБКОВА ЛЮДМИЛА..

 

Інженерно-економічний факультет

Кафедра фінансів
..
Кафедра політичної економії
..
Кафедра економіки, обліку і аудиту
Керівник: доктор економічних наук, професор ГРЕЧАН..
Кафедра маркетингу
Керівник: кандидат технічних наук, доцент ЛАБУРЦЕВА..

 

Факультет дизайну

Кафедра філософії та культурології
Керівник: Керівник: доктор філософських наук, професор ПРИЧЕПІЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний..
Кафедра графіки та нарисної геометрії
Керівник: кандидат технічних наук, доцент КНЯЗЄВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 13-й..
Кафедра рисунка та живопису
Керівник: заслужений художник країни, доцент КОЛЄСНІКОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,..
Кафедра дизайну
Керівник: кандидат технічних наук, доцент СУВОРОВА ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНААдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд...
Кафедра дизайну інтер’єру і меблів
Керівник: доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України САЗОНОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул...

 

Факультет хімічних технологій

Кафедра українознавства
Керівник: виконуючий обов'язки завідувача кафедрою кандидат історичних наук, доцент ПРОДАНЮК ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧАдреса: м. Київ, вул...
Кафедра вищої математики
Керівник: доктор фізико-математичних наук, професор ЗАДЕРЕЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4,..
Кафедра фізики
Керівник: професор Клименко Анатолій ПавловичАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд.4-0901 — 4-1010Телефон..
Кафедра промислової фармації
Керівник: кандидат хімічних наук, професор СТРОКАНЬ АЛЛА ПАВЛІВНААдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0214,..
Кафедра опоряджувального виробництва
Керівник: доктор хімічних наук, професор РОМАНКЕВИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд...


Добавить комментарий!


viagra . автозапчасти киев