Кафедра дизайну інтер’єру і меблів. Факультет дизайну. Київський Національний Університет Технологій та Дизайну

> Київський національний університет технології та дизайну > Факультети > Факультет дизайну

 

Інститут післядипломної освіти
Інститут довузівської, прискореної, індивідуальної підготовки
Факультети
Студентський клуб
Коледж КНУТД
Приймальна комісія
Студентський будинок моди
Навчання
Інститут заочної та дистанційної освіти
 

Факультет дизайну

Кафедра дизайну
Кафедра філософії та культурології
Кафедра графіки та нарисної геометрії
Кафедра дизайну інтер’єру і меблів
Кафедра художнього моделювання костюма
Кафедра рисунка та живопису

Кафедра дизайну інтер’єру і меблів

Керівник: доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України САЗОНОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1 — 0398

Телефон для довідок: 256-21-59

Навчальні і лабораторні приміщення

За кафедрою ДІМ закріплені 3 навчальні аудиторії, оснащені партами, стільцями, дошкою та наочним матеріалом.

Наукова діяльність

Викладачі кафедри проводять самостійні наукові дослідження в галузі дизайну, приймають участь у розробці програмного забезпечення з проектування меблів та займаються впровадженням цього програмного забезпечення в учбовий процес.

Зав. Кафедрою Сазонов К.О. є членом оргкомітету щорічної Міжнародної кримської науково-практичної конференції «Геометричне та комп'ютерне моделювання: енергозбереження, екологія, дизайн»,

Щорічно студенти кафедри проводять наукові дослідження під керівництвом викладачів і приймають участь у Всеукраїнській студентській науковій конференції. Тезиси доповідей публікуються в збірнику тез конференцій КНУТД.

Наукові школи

Наукова школа професора Сазонова К.О. «Розробка технологій та систем комп'ютерного дизайну інтер'єру і меблів».

Наукова школа була заснована у 1982 р., коли Сазонов К.О. розпочав підготовку аспірантів. За 25 років його учнями було захищено 12 кандидатських та одна докторська дисертації (д.т.н. Толок О.В.). З початку 80-х років розроблена Сазоновим К. О. система комп'ютерного графічного просторового проектування InteAr використовувалась у сотнях проектних організацій колишнього СРСР.

Дослідження наукової школи виконуються в таких напрямках:

* розробка технологій комп'ютерного дизайну;
* геометричне моделювання та аналітичне представлення об'єктів дизайну та процесів їх утворення;
* програмне забезпечення.

На сьогодні створені під керівництвом професора Сазонова О.К. системи дизайну меблів та автоматизації їх виготовлення Woody, Sawyer, Salon + 3D, CNC-expert впроваджені на більшості меблевих підприємств України.

Науковцями школи видано близько 200 публікацій, включаючи з монографії, підручник, 10 авторських свідоцтв на винаходи.

Дисципліни, що викладаються на кафедр

1 Історія мистецтв
2 Кольорознавство
3 Основи графічного дизайну та проектної графіки
4 Основи композиції
5 Основи проектування
6 Основи 2-D графіки
7 Основи 3-D графіки
8 Дизайн меблів
9 Дизайн інтер'єру
10 Історія архітектури
11 Комп'ютерне формоутворення і конструювання
12 Колористика інтер'єру
13 Основи худ. конструювання та композиц. формоутворення
14 Історія та теорія орнаменту
15 Основи комп'ютерної техніки
16 Системи 3-D комп'ютерного дизайну
17 Технології виробництва меблів
18 Історія дизайну інтер'єру і меблів
19 Матеріали в інтер'єрі
20 Технології декорування інтер'єру
21 Проектна графіка
22 Проектування
23 Інтелектуальна власність
24 НДРС(Науково-дослідна робота студентів)
25 Матеріали сучасного дизайну
26 Декоративне мистецтво в інтер'єрі
27 Авторський дизайн сучасних меблів
28 Сучасні технології конструювання меблів
29 Комп'ютерне дизайн-проектування
30 Сучасні технології в інтер'єрі
31 Спец. дисципліна за напрямком випускної роботи

Навчально-методичне забезпечення

Дисципліни кафедри забезпечені навчально-методичними посібниками, розробленими співробітниками кафедри.

Перелік методичних розробок кафедри ДІМ.

1. Комп'ютерна дизайн-графіка. Частина 1. Растрова графіка. Методичні вказівки до лабораторних робіт./Упор. Сафронова О.О. - К.: КНУТД. — 2003.
2. Комп'ютерна дизайн-графіка. Частина 2. Векторна графіка. Методичні вказівки до лабораторних робіт./Упор. Сафронова О.О. - К.: КНУТД. — 2003.
3. Основи об'ємно-просторової композиції: Методичні вказівки до виконання графічних робіт./ Упор. Горбик О.О. — К.: КНУТД - 2004.
4. Історія світової архітектури. Частина 1. Архітектура Стародавнього світу та Античності:Методичні рекомендації до практичних занять./Упор. Горбик О.О. — К.: КНУТД — 2004.
5. Історія світової архітектури. Частина 2. Архітектура середньовіччя та Нового часу: Методичні рекомендації до практичних занять./Упор. Горбик О.О. — К.: КНУТД — 2004.
6. Комп'ютерні шрифти. Технології і застосування: Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Основи 2-D графіки»./Упор. Сафронова О.О. — К.: КНУТД. — 2005.
7. Основи графічного дизайну та проектної графіки. Методичні вказівки до виконання графічних робіт./Упор. Ушков Г.Н. — К.: КНУТД. — 2007.
8. Дизайн інтер'єру. Програма та методичні вказівки до виконання дизайн-проекту офісного приміщення./Упор. Шахрай Н.І., Булгакова Т.В. — К.: КНУТД. — 2007.
9. Основні розміри меблевих виробів. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Дизайн меблів»./Упор. Щеглов С.П. — К.: КНУТД. — 2007.
10. Основи художнього конструювання та композиційного формоутворення. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт./Упор. Косенко Д.Ю. — К.: КНУТД. — 2007.
11. Комп'ютерне формоутворення і конструювання: Методичні вказівки до виконання практичних завдань. Частина 1./Упор. Вишневська О.В. — К.: КНУТД. — 2007.
12. Науково-дослідна робота студентів: Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт./ Упор. Сазонов К.О., Сафронова О.О. — К.: КНУТД. — 2008.
13. Дизайн інтер'єру. Методичні вказівки до виконання практичних робіт./Упор. Шахрай Н.І. — К.: КНУТД. — 2008.

Спеціальності

Кафедра ДІМ забезпечує високу якість професійної підготовки фахівців зі спеціальності «Дизайн», зокрема спеціалізації «Комп'ютерний дизайн інтер'єру і меблів» усіх рівнів:

* бакалаврів — 4 роки навчання
* спеціалістів — 1 рік
* магістрів — 1 рік.

З 2007 року на кафедрі відкрито прийом в аспірантуру за спеціальністю «Технічна естетика».

Студенти

На даний момент за спеціалізацією «Комп'ютерний дизайн інтер'єру і меблів» навчається 240 студентів.

Студенти спеціалізації «Комп'ютерний дизайн інтер'єру і меблів» постійно приймають участь у фахових конкурсах, виставках, всеукраїнських олімпіадах. Отримані нагороди:

* студент гр. ДІ 1-02 Агліулун Р.М. переможець конкурсу «New namedesign» при II Міжнародній виставці подарунків та декору «Decor &Gifts» 26-29 травня 2005 р.;
* студентка гр. ДІ 1-03 Ковтун О.В. переможець конкурсу «New namedesign» при III Міжнародній виставці подарунків та декору «Decor &Gifts» 27-30 жовтня 2005 р.;
* студент гр. ДІ 1-03 Таслицький І.О. отримав диплом 1 ступеня на XVI Огляді-конкурсі дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України, 22-27 жовтня 2007 р., м. Полтаві та інші.

Перспективи для студентів

Після закінчення навчання випускник знатиме:

* Методи і способи дизайну і конструювання меблів;
* Технології дизайну інтер'єру;
* Нормативні документи з проектування;
* Технології виробництва меблів;
* Порядок і правила використання систем автоматизованого проектування (САПР);
* Основи менеджменту і маркетингу.

Після закінчення навчання дизайнер вмітиме:

* Користуватись відомими методами конструювання і проектування меблів;
* Користуватись типовими методиками виготовлення меблів та розробляти нові;
* Користуватись технологіями дизайну та побудови інтер'єру;
* Проектувати системами комп'ютерного дизайну інтер'єру і меблів.

Високий рівень підготовки дизайнера дасть йому можливість:

* Працювати на державних, комерційних і спільних підприємствах з дизайну і виготовлення меблів і інтер'єру;
* Відкрити свою справу за даним напрямком;
* Викладати у вищих та середніх навчальних закладів.

Форма навчання: денна.

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб.
 

Факультети

Факультет хімічних технологій
Декан: доцент, кандидат технічних наук ДОЛГІХ..
Факультет технологічного обладнання і систем управління
Декан: доцент, кандидат технічних наук КОНЬКОВ ГЕОРГІЙ..
Інженерно-економічний факультет
Декан: професор, кандидат технічних наук ЯЦИШИНА..
Факультет дизайну
Декан: професор, доктор технічних наук КОЛОСНІЧЕНКО..
Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)
Декан: кандидат технічних наук, доцент ЗУБКОВА ЛЮДМИЛА..

 

Інженерно-економічний факультет

Кафедра фінансів
..
Кафедра політичної економії
..
Кафедра економіки, обліку і аудиту
Керівник: доктор економічних наук, професор ГРЕЧАН..
Кафедра маркетингу
Керівник: кандидат технічних наук, доцент ЛАБУРЦЕВА..

 

Факультет дизайну

Кафедра філософії та культурології
Керівник: Керівник: доктор філософських наук, професор ПРИЧЕПІЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний..
Кафедра графіки та нарисної геометрії
Керівник: кандидат технічних наук, доцент КНЯЗЄВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 13-й..
Кафедра рисунка та живопису
Керівник: заслужений художник країни, доцент КОЛЄСНІКОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,..
Кафедра дизайну
Керівник: кандидат технічних наук, доцент СУВОРОВА ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНААдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд...
Кафедра дизайну інтер’єру і меблів
Керівник: доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України САЗОНОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул...

 

Факультет хімічних технологій

Кафедра українознавства
Керівник: виконуючий обов'язки завідувача кафедрою кандидат історичних наук, доцент ПРОДАНЮК ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧАдреса: м. Київ, вул...
Кафедра вищої математики
Керівник: доктор фізико-математичних наук, професор ЗАДЕРЕЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4,..
Кафедра фізики
Керівник: професор Клименко Анатолій ПавловичАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд.4-0901 — 4-1010Телефон..
Кафедра промислової фармації
Керівник: кандидат хімічних наук, професор СТРОКАНЬ АЛЛА ПАВЛІВНААдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0214,..
Кафедра опоряджувального виробництва
Керівник: доктор хімічних наук, професор РОМАНКЕВИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд...


Добавить комментарий!