Кафедра графіки та нарисної геометрії Факультет дизайну. Київський Національний Університет Технологій та Дизайну

> Київський національний університет технології та дизайну > Факультети > Факультет дизайну

 

Інститут післядипломної освіти
Інститут довузівської, прискореної, індивідуальної підготовки
Факультети
Студентський клуб
Коледж КНУТД
Приймальна комісія
Студентський будинок моди
Навчання
Інститут заочної та дистанційної освіти
 

Факультет дизайну

Кафедра дизайну
Кафедра філософії та культурології
Кафедра графіки та нарисної геометрії
Кафедра дизайну інтер’єру і меблів
Кафедра художнього моделювання костюма
Кафедра рисунка та живопису

Кафедра графіки та нарисної геометрії

Керівник: кандидат технічних наук, доцент КНЯЗЄВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 13-й поверх, ауд. 1301-1312

Телефон для довідок: 256-29-55, (завідувач кафедрою); 256-84-22, (професорська);
256-29-90 (викладацька, лаборантська).

Навчальні і лабораторні приміщення

Загальна площа приміщень кафедри — 430 м?, з них: площа лекційних аудиторій — 180 м?, аудиторій для проведення лабораторних занять — 180 м?, комп'ютерного класу — 36 м?.

Наукова діяльність

Основний науковий напрямок роботи кафедри — застосування методів нарисної геометрії в конструюванні промислових виробів.

Тематика:

* розробка геометричних основ побудови поверхонь одягу;
* комп'ютерна побудова розгорток складних технічних поверхонь;
* проектування церковного одягу.

Основний науково-методичний напрямок роботи кафедри — інтенсифікація навчального процесу на базі нових форм, методів та засобів навчання.

Тематика:

* розробка та впровадження нових форм і методів організації навчального процесу з дисциплін кафедри;
* розробка проблеми наскрізної графічної підготовки студентів університету;
* впровадження комп'ютерної графіки в навчальний процес інших дисциплін кафедри.

Наукові школи

Діють наукові школи в напрямку застосування методів прикладної геометрії в процесі проектування одягу (проф. Богушко О.А.) та проектування обладнання для обробки деталей взуття методом різання (к.т.н. Князєв В.І.).

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

* нарисна геометрія;
* нарисна геометрія та інженерна графіка;
* нарисна геометрія, інженерна графіка та комп'ютерна графіка;
* нарисна геометрія і креслення;
* інженерна графіка;
* інженерна та комп'ютерна графіка;
* інженерна та комп'ютерна графіка в проектуванні обладнання;
* перспектива та тіні;
* геометрія поверхонь.

Навчально-методичне забезпечення

Кафедра забезпечена навчально-методичними комплексами з усіх дисциплін, має комп'ютерний клас, бібліотека забезпечує навчальний процес спеціальною літературою.

Викладачами кафедри підготовлено і видано близько 400 статей та методичних посібників, монографія (автор проф. Богушко О.А. — «Геометрія поверхонь одягу»), 15 підручників (серед них «Тіні та перспектива» проф. Куща М.В. та «Нарисна геометрія в лекціях» проф. Куща М.В. та Князєва В.І.) і навчальних посібників.

Спеціальності

Кафедра не є випускаючою.
 

Факультети

Факультет хімічних технологій
Декан: доцент, кандидат технічних наук ДОЛГІХ..
Факультет технологічного обладнання і систем управління
Декан: доцент, кандидат технічних наук КОНЬКОВ ГЕОРГІЙ..
Інженерно-економічний факультет
Декан: професор, кандидат технічних наук ЯЦИШИНА..
Факультет дизайну
Декан: професор, доктор технічних наук КОЛОСНІЧЕНКО..
Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)
Декан: кандидат технічних наук, доцент ЗУБКОВА ЛЮДМИЛА..

 

Інженерно-економічний факультет

Кафедра фінансів
..
Кафедра політичної економії
..
Кафедра економіки, обліку і аудиту
Керівник: доктор економічних наук, професор ГРЕЧАН..
Кафедра маркетингу
Керівник: кандидат технічних наук, доцент ЛАБУРЦЕВА..

 

Факультет дизайну

Кафедра філософії та культурології
Керівник: Керівник: доктор філософських наук, професор ПРИЧЕПІЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний..
Кафедра графіки та нарисної геометрії
Керівник: кандидат технічних наук, доцент КНЯЗЄВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 13-й..
Кафедра рисунка та живопису
Керівник: заслужений художник країни, доцент КОЛЄСНІКОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,..
Кафедра дизайну
Керівник: кандидат технічних наук, доцент СУВОРОВА ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНААдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд...
Кафедра дизайну інтер’єру і меблів
Керівник: доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України САЗОНОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул...

 

Факультет хімічних технологій

Кафедра українознавства
Керівник: виконуючий обов'язки завідувача кафедрою кандидат історичних наук, доцент ПРОДАНЮК ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧАдреса: м. Київ, вул...
Кафедра вищої математики
Керівник: доктор фізико-математичних наук, професор ЗАДЕРЕЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4,..
Кафедра фізики
Керівник: професор Клименко Анатолій ПавловичАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд.4-0901 — 4-1010Телефон..
Кафедра промислової фармації
Керівник: кандидат хімічних наук, професор СТРОКАНЬ АЛЛА ПАВЛІВНААдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0214,..
Кафедра опоряджувального виробництва
Керівник: доктор хімічних наук, професор РОМАНКЕВИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд...


Добавить комментарий!


modelbuildings.org