Київський національний університет технології та дизайну. Киевский национальный университет технологий и дизайна

 

Інститут післядипломної освіти
Інститут довузівської, прискореної, індивідуальної підготовки
Факультети
Студентський клуб
Коледж КНУТД
Приймальна комісія
Студентський будинок моди
Навчання
Інститут заочної та дистанційної освіти

 

Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)

Кафедра іноземних мов факультету ТЛП
Керівник: кандидат філологічних наук, доцент..
Кафедра педагогіки, української та російської мов
Керівник: кандидат педагогічних наук, доцент ЖИТЕНЬОВА..
Кафедра тепломасообмінних процесів
Керівник: доктор технічних наук, професор ЗЛОТЕНКО..
Кафедра ергономіки і проектування одягу
Керівник: доктор технічних наук, професор КОЛОСНІЧЕНКО..
Кафедра матеріалознавства та технології переробки текстильних волокон
Керівник: кандидат технічних наук, професор..

Київський національний університет технології та дизайну

Рік заснування — 1930. 4 Навчальний заклад IV рівня акредитації. Ліцензія АА № 233135 від 27.02.2002 р. І Сертифікат СД-ІУ № 110025 від 13.03.2002 р. Факультети: дизайну; технологій легкої промисловості технологічного обладнання та систем управління; хімічних технологій; інженерно-економічний, ринкових, інформаційних І та інноваційних технологій (м. Черкаси, вул. Енгельса, 164а). І Інститути: заочної та дистанційної освіти; післядипломної освіти.

Спеціальності і спеціалізації: дизайн (одягу, текстильний, інтер'єру та меблів); художнє моделювання; теорія та історія дизайну та декоративно-прикладного мистецтва; інформаційні технології ! проектування; швейні вироби; конструювання та технологія взуття та шкіргалантерейних виробів; прядіння натуральних і хімічних волокон; технологія і дизайн тканин і трикотажу; професійне навчання (технологія текстильної та легкої промисловості); обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування;

електронні системи; метрологія та вимірювальна техніка; електропобутова техніка; якість, стандартизація та сертифікація; автоматизоване управління технологічними процесами; комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва; хімічна технологія і обладнання опоряджувального виробництва; технологія переробки пластмас і еластомерів; технологія обробки шкіри та хутра; технологія хімічних волокон; технічна електрохімія; технологія фармацевтичних препаратів; облік і аудит; фінанси; економіка підприємства; маркетинг; менеджмент організацій, економічна кібернетика.

Матеріально-технічна база: 5 навчальних корпусів, навчальні аудиторії та лабораторії оснащено сучасним технологічним обладнанням, лабораторним устаткуванням, комп'ютерною технікою. Бібліотеку університету засновано у 1930 році, її фонд нараховує понад 1 млн. примірників, у тому числі понад 700 тис. примірників навчальних видань. У КНУТД навчається близько 12000 студентів за 12 напрямами (бакалаври) та 28 спеціальностями та спеціалізаціями (спеціалісти та магістри).

Професорсько-викладацький склад: в університеті на 35 кафедрах та в 14 філіях кафедр на виробництві працює близько 800 викладачів, з них 29 — академіки та член-кореспонденти галузевих академій, 93 — професор, доктор наук, 9 — заслужені діячі науки та техніки України, 9 — заслужені працівники народної освіти України, заслужений художник України, 474 -доценти, кандидати наук.

До викладання в університеті широко залучаються провідні вчені наукових установ, а також керівники промислових підприємств та комерційних фірм. Форми навчання: денна, вечірня, заочна, дистанційна, екстернат. Філії: при КНУТД засновано навчальний комплекс, до складу якого входять 14 філій.

Нові спеціальності: економічна кібернетика; професійне навчання (технологія текстильної та легкої промисловості). Студенти проходять практику на провідних підприємствах України. Міжнародне співробітництво: з вересня 1948 року в університеті розпочалась підготовка фахівців для іноземних країн. За 54 роки в університеті підготовлено понад 1300 фахівців з 58 країн Азії, Африки, Європи та Латинської Америки.

З 1993 року групу іноземних громадян доповнили громадяни країн СНД та Прибалтики (Росія, Білорусь, Молдова, Азербайджан, Таджикистан, Грузія, Вірменія, Литва, Естонія).

Університет сприяє працевлаштуванню випускників. До послуг студентів: гуртожитки, де створено всі умови для нормальної роботи та відпочинку. На базі кафедри фізичного виховання університету працюють секції легкої, важкої атлетики, шахів, волейболу та інші, де студенти мають можливість підвищувати спортивну майстерність; діють дискотеки в гуртожитках; є студентська їдальня та кафе в усіх гуртожитках; влітку студенти та викладачі мають можливість відпочити у таборі, розташованому на березі Дніпра у селі Плюти Обухівського району Київської області. 

Факультети

Факультет хімічних технологій
Декан: доцент, кандидат технічних наук ДОЛГІХ..
Факультет технологічного обладнання і систем управління
Декан: доцент, кандидат технічних наук КОНЬКОВ ГЕОРГІЙ..
Інженерно-економічний факультет
Декан: професор, кандидат технічних наук ЯЦИШИНА..
Факультет дизайну
Декан: професор, доктор технічних наук КОЛОСНІЧЕНКО..
Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)
Декан: кандидат технічних наук, доцент ЗУБКОВА ЛЮДМИЛА..

 

Інженерно-економічний факультет

Кафедра фінансів
..
Кафедра політичної економії
..
Кафедра економіки, обліку і аудиту
Керівник: доктор економічних наук, професор ГРЕЧАН..
Кафедра маркетингу
Керівник: кандидат технічних наук, доцент ЛАБУРЦЕВА..

 

Факультет дизайну

Кафедра філософії та культурології
Керівник: Керівник: доктор філософських наук, професор ПРИЧЕПІЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний..
Кафедра графіки та нарисної геометрії
Керівник: кандидат технічних наук, доцент КНЯЗЄВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 13-й..
Кафедра рисунка та живопису
Керівник: заслужений художник країни, доцент КОЛЄСНІКОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,..
Кафедра дизайну
Керівник: кандидат технічних наук, доцент СУВОРОВА ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНААдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд...
Кафедра дизайну інтер’єру і меблів
Керівник: доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України САЗОНОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул...

 

Факультет хімічних технологій

Кафедра українознавства
Керівник: виконуючий обов'язки завідувача кафедрою кандидат історичних наук, доцент ПРОДАНЮК ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧАдреса: м. Київ, вул...
Кафедра вищої математики
Керівник: доктор фізико-математичних наук, професор ЗАДЕРЕЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4,..
Кафедра фізики
Керівник: професор Клименко Анатолій ПавловичАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд.4-0901 — 4-1010Телефон..
Кафедра промислової фармації
Керівник: кандидат хімічних наук, професор СТРОКАНЬ АЛЛА ПАВЛІВНААдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0214,..
Кафедра опоряджувального виробництва
Керівник: доктор хімічних наук, професор РОМАНКЕВИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд...


Политика конфиденциальности. Обратная связь.


comfortis for dogs under 10lbs . buy instagram likes . apply for an ohio tax id